Kainoraštis

Galioja nuo: 2021-12-06

Kainoraštyje nurodyti naudotojų mokami mokesčiai ir jų skaičiavimas naudojantis Vinted.

Mokesčiai už pirkėjų apsaugos paslaugas

Pirkėjų apsaugos paslaugą VINTED teikia visiems pirkimams, atliekamiems paspaudus mygtuką „Pirkti dabar“: pirkėjas gali pasinaudoti Vinted pinigų grąžinimo politika, saugiai mokėti už pirkinius ir prireikus kreiptis pagalbos į Vinted klientų aptarnavimo tarnybą (visą informaciją žr. mūsų Bendrosiose Taisyklėse). Už pirkėjų apsaugos paslaugą pirkėjams automatiškai pritaikomas pirkėjų apsaugos mokestis, kuris visada parodomas atsiskaitymo metu, prieš užbaigiant užsakymą.

Pirkėjų apsaugos mokestis skaičiuojamas taip:

  • fiksuota suma – 0,70 EUR;
  • plius 5 % prekės kainos, dėl kurios pirkėjas susitarė su pardavėju, neatsižvelgiant į siuntimo kainas, bet kokias papildomas išlaidas ir taikomą PVM.

Mokesčiai, mokami už kitas Vinted paslaugas

  1. Siuntimo mokesčiai už integruotas siuntimo paslaugas

 Vinted platformoje siūlomos toliau išvardytos siuntimo parinktys, kai pirkėjas perka prekę iš pardavėjo naudodamasis mygtuku „Pirkti dabar“:

  • integruotos iš anksto apmokėtos siuntimo etiketės, kai Vinted generuoja siuntimo etiketę, kurią pardavėjas naudoja siųsdamas prekę;
  • pasirinktinis siuntimas, kai pardavėjas pats pasirenka siuntimo paslaugos teikėją ir nustato kainą.

Bet kuriuo atveju siuntimo kainos nurodomos prekės puslapyje ir prieš užbaigiant užsakymą. Šias siuntimo išlaidas padengia pirkėjas ir jos galimos tada, kai pardavėjas tokią parinktį pateikia pirkėjams. Tam tikros siuntimo parinktys pardavėjams yra įjungtos pagal numatytąją nuostatą, jų išjungti negalima. Mokesčius, taikomus integruotoms siuntimo etiketėms, apmoka pirkėjas, o pasirinktiniam siuntimui taikomus mokesčius apmoka pardavėjas. Bet koks siuntimo kainai taikomas PVM yra įtrauktas į atsiskaitant nurodytą kainą. Informaciją apie galimas kompensavimo sąlygas, taikomas visiems integruoto siuntimo paslaugos, naudojamos Vinted platformoje, tipams, rasite Vinted taisyklėse.

  1. Prekių reklamavimo paslaugų tipai ir pardavėjų mokami mokesčiai

Pardavėjas gali rinktis iš toliau nurodytų prekių reklamavimo paslaugų Vinted platformoje.

2.1 Skelbimų iškėlimas

 Vinted paskelbtos prekės gali būti geriau matomos naujienų sraute ir kitų narių katalogo paieškos rezultatuose. Nariui įsigijus iškėlimo paslaugą toks prekių paryškinimas kartojamas kartą per dieną tam tikrą dienų skaičių arba kol prekė parduodama.

Skelbimo iškėlimo trukmė gali būti:

  1. 3 kalendorinės dienos; arba
  2. 7 kalendorinės dienos.

 Mokestis už skelbimo iškėlimą rodomas prieš užbaigiant iškėlimo užsakymą. Bet koks taikomas PVM įtraukiamas į atsiskaitant nurodytą kainą. Vinted pasilieka teisę keisti skelbimo iškėlimo mokestį, jei įsigijus skelbimo iškėlimo paslaugą pakeičiama prekės kaina.

 Taikomas mokestis ir iškėlimo trukmė jums bus parodyti mokėjimo metu. Taip pat registruotu el. paštu gausite el. laišką su pirkimo patvirtinimu. Atminkite, kad iškėlimas yra vienkartinė automatinė paslauga, kurios negalima perleisti kitoms prekėms ar kitiems naudotojams.

Vinted jums pateiks statistiką, kiek žmonių matė ir domėjosi jūsų iškelta preke. Daugiau informacijos apie skelbimų iškėlimą galite rasti čia.

2.2 Paslauga „Specialiai tau“

 Vinted paskelbtos prekės gali būti reklamuojamos atskiroje naujienų srauto dalyje ir kitų narių katalogo paieškos rezultatuose pagal narių nuostatas, katalogo filtrus ar mėgstamiausias prekes. Atminkite, kad, užsisakius paslaugą „Specialiai tau“, negalima pasirinkti, kurios prekės bus reklamuojamos. Ši paslauga veikia tik tada, jei per 7 dienų paslaugos „Specialiai tau“ teikimo laikotarpį turite įkeltus 5 ar daugiau prekių skelbimus. Paslauga „Specialiai tau“ galioja 7 kalendorines dienas iš eilės (atsižvelgiant į jūsų pasirinktą laikotarpį), o šis laikotarpis nenutrūksta net tada, jei šiuo metu nebeturite 5 parduodamų prekių. Paslauga „Specialiai tau“ baigiasi praėjus paslaugos „Specialiai tau“ teikimo laikotarpiui. Atminkite, kad paslauga „Specialiai tau“ yra vienkartinė automatinė paslauga, kurios negalima perleisti kitiems nariams.

 Vinted jums pateiks savaitinę statistiką, kiek žmonių matė ir jūsų spintos prekes ir jomis domėjosi. Daugiau informacijos apie paslaugą „Specialiai tau“ galite rasti čia.

 Mokestis už naudojimąsi paslauga „Specialiai tau“ yra 6,95 EUR (įskaitant taikomą PVM).

2.3 Pinigai negrąžinami Taikomi mokesčiai ir prekių reklamos paslaugos trukmė jums bus parodyti mokėjimo metu. Atminkite, kad:

  1.  jei viena ar kelios prekės, kurioms įsigijote prekių reklamos paslaugas, bus pašalintos dėl katalogo taisyklių ir (arba) bendrųjų taisyklių neatitikimo arba
  2. jei jūsų paskyra bus užblokuota dėl mūsų bendrųjų taisyklių ar katalogo taisyklių pažeidimo,

prekių reklamos paslaugos teikimas bus nutrauktas, o pinigai nebus grąžinti.