Vinted privatumo politika

 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022-01-21

 

Kalbant apie jūsų asmens duomenis, Vinted teikia prioritetą saugumui ir skaidrumui. Norėdami jums padėti suprasti, kokią informaciją renkame apie jus, kaip ją naudojame ir kokias teises turite, parengėme išsamią privatumo politiką.

 

1. Bendroji informacija

2. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis?

3. Asmens duomenų gavėjai

4. Slapukų naudojimas

5. Teisė taisyti

6. Jūsų įstatyminės teisės, susijusios su jūsų duomenimis

7. Mūsų kontaktiniai duomenys

 

1. Bendroji informacija

 

Ši privatumo politika taikoma internetinei platformai Vinted (toliau – „Svetainė“) ir susijusiai programėlei (toliau – „Programėlė“) (Svetainė ir Programėlė kartu vadinamos „Platforma“).

Platformą valdo UAB Vinted, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuva. Toliau operatorius bus apibūdinamas žodžiais „mes“, „mus“ arba „Vinted“. Daugiau informacijos apie tai, kaip su mumis susisiekti, rasite šios privatumo politikos pabaigoje 7 dalyje.

Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Visus asmens duomenis rinksime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

Mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant (toliau – „rinkimas ir naudojimas“) su jumis susijusius specifinius duomenis (toliau – „asmens duomenys“ arba „duomenys“). Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, jūsų vardas, gimimo data, adresas ar el. pašto adresas.

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kuriuos jūsų duomenis renkame ir kokiais tikslais juos renkame ir naudojame, kai naudojatės mūsų Platformoje teikiamomis paslaugomis. Šioje privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbios informacijos apie jūsų duomenų apsaugą, ypač įstatymu užtikrinamas jūsų teises.

Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šiuo pranešimu apie duomenų apsaugą taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Vinted įpareigoja informuoti jus apie duomenų tvarkymą. Šį įpareigojimą Vinted vykdo paskelbdama šią privatumo politiką. Ši privatumo politika ir bet kurios jos dalys nėra numatytos būti sutarčių sąlygomis ir netampa Bendrųjų taisyklių (toliau – „Taisyklės“) dalimi, sudarant sutartį su registruotais naudotojais. Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Vinted gali tvarkyti duomenis, kurie būtini sutarčiai su jumis įvykdyti arba būtini norint jūsų pageidavimu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). Nuorodos į Taisykles visada turi būti suprantamos kaip informacija apie duomenų tvarkymą (GDPR 13 ir 14 str.) ir niekada neturi būti Taisyklių dalis. Naudodamiesi platforma ir mūsų paslaugomis, su Vinted sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį, kurios sąlygos aprašytos Taisyklėse.

 

2. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis?

 

2.1. Norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti mūsų Taisykles

 

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles), taip pat vykdyti komercines operacijas Platformoje, naudoti el. mokėjimų sistemą ar palikti atsiliepimus ir bendrauti su kitais nariais. Jei norite naudotis šiomis paslaugomis, jums reikia Vinted paskyros. Šiuo tikslu privalote užsiregistruoti svetainėje arba Programėlėje ir tapti nariu.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). Dalies jūsų duomenų reikia tam, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų ir teikti savo paslaugų.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12 punktą).

Šiems tikslams renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis tol, kol jūsų Vinted paskyra išjungiama, arba 5 metus nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2. Norėdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma

 

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame siekdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma: suteikiame galimybę individualizuoti sklaidos ir paieškos rezultatus, pateikti aktualių pasiūlymų ir išsaugoti jūsų ankstesnes paieškas, siųsti pranešimus bei kitaip gerinti Jūsų patirtį naudojantis Platforma.

Jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo konkretus teisinis pagrindas aprašytas kiekvienoje tolesnėje dalyje.

 

2.3. Norėdami užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą

 

Vinted siekia užtikrinti mūsų narių paskyrų ir Platformos saugumą ir apsaugoti nuo kibernetinių atakų, nesankcionuotos prieigos ir kitos susijusios rizikos.

 

2.4. Norėdami prižiūrėti, kad laikomasi Taisyklių ir užtikrinti jų vykdymą

 

Vinted aktyviai prižiūri Taisyklių laikymąsi ir užtikrina jų vykdymą, siekdama užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą.

 

2.5. Norėdami įjungti mokėjimus už prekes

 

Mokėjimai Platformoje atliekami per mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie teikia mokėjimų apdorojimo ir sąlyginio deponavimo paslaugas.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių) (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). Dalies jūsų duomenų reikia tam, kad įvykdytume savo ar mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, mes arba mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai negalės laikytis teisinių reikalavimų ir teikti savo paslaugų.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12).

 

2.6. Norėdami leisti Platformoje nusipirktų prekių siuntimą

 

Vinted siekia, kad Platformoje įsigytų prekių siuntimas būtų kuo sklandesnis ir patogesnis, todėl Platformoje siūlo įvairius siuntimo būdus.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12 punktą).

 

2.7. Norėdami vykdyti rinkodaros veiklą

 

Vinted siekia įtraukti savo narius į rinkodaros kampanijas, kurios yra naudingos nariams. Tuo pačiu metu norime pristatyti jums rinkodaros medžiagą, kuri yra aktuali ir patraukli.

 

2.8. Teisiniams tikslams

 

 

3. Asmens duomenų gavėjai

 

Vinted perduoda ar pasidalina asmens duomenimis su paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Paslaugų teikėjai, kuriems jūsų asmens duomenys perduodami ar bendrinami konkrečiais tikslais, yra aprašyti 2 dalyje aukščiau. Be to, paskiriame toliau išvardytus paslaugų teikėjus, kurie atitinkamai gauna asmens duomenis kaip duomenų gavėjai.

Nuolat vykdome ir tobuliname Platformos techninę priežiūrą, kad apsaugotume mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų paslaugas prieinamomis ir funkcionaliomis. Dėl šios priežasties jūsų profilio duomenis siunčiame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas:

Toliau išvardyti paslaugų teikėjai įsikūrę už Europos ekonominės erdvės ribų, todėl jūsų duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų. Šiais atvejais asmens duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjams pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas:

 1. Amazon Web Services, Inc. (JAV);
 2. Google LLC (JAV);
 3. Apple Inc. (JAV);
 4. Microsoft Corporation (JAV);
 5. Slack Technologies, Inc. (JAV).
 6. BlackLine Systems, Inc. (JAV);
 7. Chronicle, LLC (JAV);
 8. True Partners Consulting, LLC (JAV);
 9. Arcaris, Inc. (JAV);
 10. Havas Edge, Inc. (JAV).

Asmens duomenis perduodame advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, auditoriams, apskaitininkams, buhalteriams, skolų išieškotojams, konsultantams, vertimų biurams, IT paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir archyvavimo paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas Vinted.

Be to, duomenis bendriname Vinted grupės viduje. Vinted grupėje tvarkomi duomenys perduodami UAB Vinted (Lietuva), kiek to reikia Vinted grupės valdymui.

Pagal įstatymus Vinted įsipareigoja teikti asmens ir (arba) naudojimo duomenis tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar priežiūros institucijoms, jei tai reikalinga siekiant išvengti pavojaus visuomenei ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Vinted gali bendrinti jūsų duomenis su trečiosiomis šalimis, kai joms pagal Taisykles (rasite pasinaudoję nuoroda https://www.vinted.lt/terms_and_conditions) perduoda teises ir įsipareigojimus, susijusius su jūsų ir Vinted sutartiniais santykiais, ypač sektoriaus ar veiklos perdavimo atveju, įmonių susijungimo atveju, kai įsteigiama nauja bendrovė arba įmonės prijungimo, atsiejimo ar kitų valdymo pokyčių atvejais, kai tai turi įtakos Vinted. Prieš tokį įvykį Vinted jus atskirai informuos apie jūsų duomenų bendrinimą ir gaus jūsų sutikimą, jei tai privaloma pagal teisės aktus.

 

4. Slapukų naudojimas

 

Vinted Platformoje naudoja slapukus ir panašias technologijas. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų slapukų politikoje.

 

5. Teisė taisyti

 

Kadangi nuolat tobuliname savo paslaugas, pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, atsižvelgdami į galiojančius reglamentus. Bet kokie pakeitimai bus iškart skelbiami šiame puslapyje. Nepaisant aukščiau minėtų dalykų, jūs reguliariai turėtumėte tikrinti šį puslapį, ar nėra kokių nors atnaujinimų.

 

6. Jūsų įstatyminės teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

 

6.1. Kokios yra jūsų teisės?

 

Atsižvelgiant į sąlygas, apribojimus ir išimtis, kurias nustato įstatyminės duomenų apsaugos nuostatos, jūs galite bet kada pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis.

 • Jūs turite teisę būti informuoti, kokius duomenis renkame ir naudojame, prašyti prieigos prie duomenų arba jų kopijos (teisė susipažinti). Visus duomenis, kuriuos aktyviai pateikėte Platformoje (2.1, 2.5 ir 2.6 punktai), galite bet kada pasiekti per savo Vinted paskyrą.
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs duomenys būtų papildyti, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį (teisė taisyti). Visus duomenis, kuriuos aktyviai pateikėte Platformoje (2.1, 2.5 ir 2.6 punktai), jūs galite bet kada patys pataisyti savo Vinted paskyroje (išskyrus išsiųstas žinutes ir kitus įrašus forume arba atsiliepimus).
 • Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti, jei tam turite pagrįstą priežastį (teisė pašalinti).
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenų rinkimas ir naudojimas būtų apribotas, su sąlyga, kad laikomasi įstatymais numatytų kriterijų (teisė apriboti tvarkymą);
 • Atsižvelgiant į įstatymų numatytus kriterijus, turite teisę gauti jūsų pateiktus duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui arba, kai techniškai įmanoma, galite prašyti, kad šiuos duomenis perkeltų Vinted (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad duomenys būtų renkami ir naudojami – tik tais atvejais, kai rinkimas ir naudojimas atliekami vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus (GDPR 6 str. 1 punkto e dalis) arba remiantis teisėtu interesu (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis), įskaitant profiliavimą paremto tais pačiais duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindais, kaip paaiškinta šio pareiškimo kitose dalyse (teisė prieštarauti). Jūs taip pat turite teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jūs turite teisę bet kada atsiimti mums duotą leidimą. Toks atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo, pagrįsto duotu sutikimu, teisėtumui. Galite atšaukti duotą leidimą siųsti naujienlaiškį pakoreguodami Vinted paskyros nuostatas, kad būtų blokuojamas tolesnių rinkodaros el. laiškų siuntimas. Kitas būdas – rinkodaros el. laiško pabaigoje galite spustelėti „Atsisakyti“.
 • Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami, kai naudojatės savo teisėmis.

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis šioje dalyje nurodytomis teisėmis, galite pateikti prašymą Vinted, pasinaudoję nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 7 dalį toliau). Neatsižvelgiant į kitus teisių gynimo būdus, jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijoms.

 

6.2. Kaip patvirtinsime jūsų prašymą?

 

Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad galėtume pagrįstai patvirtinti, kad jūs esate asmuo (arba įgaliotas tokio asmens atstovas), kurio asmens duomenis renkame (vardas, pavardė, jūsų viešo profilio URL adresas, el. paštas ir kita informacija, kurios galime paprašyti patvirtinimo tikslais); išsamiai aprašykite savo prašymą, kad tinkamai suprastume, įvertintume ir atsakytume; patvirtinkite, kad esate asmuo, dėl kurio asmens duomenų teikiamas šis prašymas.

Jei jūsų prašymą teikia įgaliotas atstovas, prie prašymo reikia pridėti rašytinį leidimą ir informaciją, patvirtinančią atstovo tapatybę.

Negalėsime jums suteikti informacijos ar galimybės pasinaudoti savo teisėmis, jei negalėsime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimo teikti prašymą, taip pat patikrinti su jumis susijusios informacijos.

Norėdami patikrinti jūsų tapatybę, galime paprašyti, kad pateiktumėte papildomą informaciją apie save. Šią informaciją ir prašyme pateikiamą informaciją naudosime tik norėdami patikinti jūsų tapatybę ar įgaliojimą teikti prašymą.

 

7. Mūsų kontaktiniai duomenys

 

Jei turite klausimų apie tai, kaip renkame ir naudojame duomenis jums naudojantis Platforma ar sužinoti savo teises, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kaip nurodyta toliau: [email protected].

Vinted duomenų apsaugos pareigūnas

Vinted, UAB

Švitrigailos g. 13

LT-03228 Vilnius

Lietuva

.