Vinted – privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-08-03

 

1. Bendroji informacija

 

Ši privatumo politika taikoma internetinėms platformoms Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt, Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Musumazyliai.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.it, Vinted.de, Vinted.co.uk, Vinted.com, Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at (toliau – „Svetainė“) ir susijusiai programėlei (toliau – „Programėlė“). Internetines platformas Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt,  Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Musumazyliai.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.it, Vinted.de ir Vinted.co.uk valdo Vinted, UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuva, o internetines platformas Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at valdo Kleiderkreisel GmbH, Wallstraße 65, 10179 Berlynas, Vokietija, o internetinę platformą Vinted.com valdo Vinted Inc., registruota Delavero valstijoje, adresas C/o AG Accounting 735 Geary st. #303 San Francisco, CA 94109 (toliau kartu – „Mes“, „Mus“ arba „Vinted“). Jei konkrečiuose skyriuose nenurodyta kitaip, ši privatumo politika taikoma visoms mūsų Platformoms. Daugiau informacijos apie tai, kaip su mumis susisiekti, rasite šios privatumo politikos pabaigoje 7 dalyje.

Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Visus duomenis rinksime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – „GDPR“) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje (kartu – „Platforma“) teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant (kartu – „rinkimas ir naudojimas“) su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, jūsų vardas, gimimo data, adresas ar el. pašto adresas.

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kuriuos jūsų duomenis renkame ir kokiais tikslais juos renkame ir naudojame, kai naudojatės mūsų Platformoje teikiamomis paslaugomis. Šioje privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbios informacijos apie jūsų duomenų apsaugą, ypač įstatymu užtikrinamas jūsų teises.

Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šiuo pranešimu apie duomenų apsaugą taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Vinted įpareigoja informuoti jus apie duomenų tvarkymą. Šį įpareigojimą Vinted vykdo paskelbdama šią privatumo politiką. Ši privatumo politika ir bet kurios jos dalys nėra numatytos būti sutarčių sąlygomis ir netampa Bendrųjų taisyklių (toliau – „Taisyklės“) dalimi, sudarant sutartį su registruotais naudotojais. Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus Vinted gali tvarkyti duomenis, kurie būtini sutarčiai su jumis įvykdyti arba būtini norint jūsų pageidavimu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). Nuorodos į Taisykles visada turi būti suprantamos kaip informacija apie duomenų tvarkymą (GDPR 13 ir 14 str.) ir niekada neturi būti Taisyklių dalis. Naudodamiesi platforma ir mūsų paslaugomis, su Vinted sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį, kurios sąlygos aprašytos Taisyklėse.

 

2. Kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis?

 

2.1. Norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti mūsų Taisykles

 

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame norėdami suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles), taip pat vykdyti komercines operacijas Platformoje, naudoti el. mokėjimų sistemą ar palikti atsiliepimus ir bendrauti su kitais nariais. Jei norite naudotis šiomis paslaugomis, jums reikia Vinted paskyros. Šiuo tikslu privalote užsiregistruoti svetainėje arba Programėlėje ir tapti nariu.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). Dalies jūsų duomenų reikia tam, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų ir teikti savo paslaugų.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12 punktą).

Vinted jūsų asmens duomenis renka siekdama suteikti jums galimybę naudotis Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.1. Norėdami leisti registraciją platformoje

Kai registruojatės kaip Platformos narys, privalote pateikti toliau nurodytus duomenis, kad galėtumėte atlikti registraciją ir pasiekti savo Vinted paskyrą:

 1. Naudotojo vardą (būtina, kai registruojatės ne su Facebook ar Google paskyra);
 2. pašto adresą;
 3. Patvirtinimą, kad esate vyresni nei 18 metų;
 4. Jei registruojatės Platformoje Vinted.pl – savo vardą ir pavardę;
 5. Slaptažodį (būtina, kai registruojatės ne su Facebook ar Google paskyra).

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas arba siekimas imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (Taisykles) (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Registracijos metu taip pat nustatome jūsų buvimo vietą, kad ji būtų rodoma jūsų profilyje. Vinted paskyros dalyje Mano nustatymai galite bet kada pakeisti savo buvimo vietą (šalį, miestą ar regioną) arba padaryti, kad jūsų miestas ar regionas nebūtų matomi kitiems nariams.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.2. Norėdami patvirtinti jūsų tapatybę per Google ir Facebook

Jei registruojatės naudodami savo Google Ireland Ltd. (Airija), Google LLC (JAV) (toliau – „Google“) arba Facebook Ireland Ltd. (Airija), Facebook Inc. (USA) (toliau – „Facebook“) paskyrą arba vėliau nusprendžiate susieti savo Google ir (arba) Facebook paskyrą su Vinted paskyra, iš mūsų svetainės arba Programėlės būsite perkelti į Facebook arba Google svetainę ir paprašyti įvesti savo Facebook arba Google paskyros prisijungimo duomenis. 

Jei įvedate savo Google prisijungimo duomenis, Google atsiųs Vinted toliau nurodytus jūsų Google paskyros duomenis (galite atsisakyti pateikti kai kuriuos duomenis):

 1. Profilio nuotrauką;
 2. Vardą ir pavardę;
 3. Google paskyros ID;
 4. pašto adresą;
 5. Kalbą.

Jei įvedate savo Facebook prisijungimo duomenis, Facebook atsiųs Vinted toliau nurodytus jūsų Facebook paskyros duomenis (galite atsisakyti nurodyti savo el. pašto adresą ir (arba) gimimo datą):

 1. Profilio nuotrauką;
 2. Vardą ir pavardę;
 3. Lytį;
 4. pašto adresą;
 5. Gimimo datą.

Duomenys, gauti iš Facebook arba Google, bus naudojami jūsų Vinted paskyrai sukurti. Tai reiškia, kad naudosime jūsų Facebook arba Google paskyros nario vardą kaip jūsų Vinted paskyros nario vardą ir jis bus matomas kitiems svetainės lankytojams bei Programėlės naudotojams. Kitų iš Facebook arba Google gautų duomenų Platformoje niekas nematys.

Bet kada galite atsieti savo Facebook arba Google paskyrą. Tai galite padaryti Vinted paskyros dalyje Mano nustatymai. Visgi, jei iš pradžių registruodamiesi nesusiejote turimos Facebook arba Google paskyros, šią sąsają galite sukurti vėliau.

Duomenų rinkimas ir naudojimas grindžiamas jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.3. Norėdami leisti jums nustatyti profilio informaciją

Jei nuspręsite pridėti profilio duomenis prie Platformoje susikurtos paskyros, rinksime ir naudosime tokius duomenis, jei nuspręsite juos pateikti:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Lytį;
 3. Gimimo datą;
 4. Profilio nuotrauką;
 5. Ar įjungėte atostogų režimą;
 6. Jūsų mėgstamiausias prekes;
 7. Informaciją, kurią nusprendėte pateikti lauke Apie jus.

Jūsų profilio nuotrauka, informacija apie tai, ar įjungėte atostogų režimą, ir informacija, kurią pateikėte lauke Apie jus, yra matoma kitiems Platformos lankytojams, bet kiti įvesti duomenys yra nematomi.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas  (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.4. Norėdami kitiems nariams rodyti aktualią informaciją apie jūsų veiklą Platformoje

Jei esate registruotas Platformos narys, norėdami kitiems nariams pateikti aktualią informaciją, renkame, naudojame ir Platformoje viešai skelbiame tokią informaciją:

 1. Paskutinio prisijungimo datą;
 2. Patvirtinimo faktą;
 3. Sekėjų skaičių ir narių vardus;
 4. Sekamų narių skaičių ir narių vardus;
 5. Paspaudimų Patinka skaičių.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad mūsų nariai galėtų gauti svarbios informacijos apie vieni kitus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis). 

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.5. Norėdami leisti jums paskelbti savo prekes

Jei Platformoje skelbiate prekes, norėdami sukurti ir skelbti skelbimus Platformoje, rinksime ir naudosime toliau nurodytus duomenis (reikiamos informacijos sąrašas skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą prekės kategoriją):

 1. Prekės pavadinimą;
 2. Prekės aprašą;
 3. Prekės kategoriją;
 4. Prekės ženklą;
 5. Prekės būklę;
 6. Prekės dydį;
 7. Prekės spalvą;
 8. Prekės medžiagą;
 9. Prekės nuotraukas;
 10. ISBN (parduodant ar keičiantis knygomis);
 11. Informaciją, ar prekė tinka abiejų lyčių žmonėms;
 12. Kainą;
 13. Nuolaidą;
 14. Informaciją, ar jus domina prekių mainai;
 15. Informaciją, ar prekė pažymėta kaip rezervuota;
 16. Siuntimo variantus.

Jei prekes skelbiate Lenkijoje, be kitų aukščiau nurodytų asmens duomenų, mes renkame ir naudojame jūsų telefono numerį. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ( GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Jei prekės neaktyvios, šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 18 mėnesių ir 7 dienas. Pašalinus prekę, nuotraukos laikomos 3 mėnesius.

 

2.1.6. Norėdami siųsti pranešimus

Jei esate registruotas platformos narys, siųsime jums pranešimus apie naujus sekėjus, pažymėtas prekes, jūsų aktyvumą forume ir kitus svarbius pranešimus.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.7. Norėdami leisti jums bendrauti su kitais nariais

Jei Platformoje bendraujate su kitais nariais, renkame ir naudojame tokius duomenis: 

 1. Nario, su kuriuo bendraujate, vardą;
 2. Žinutes;
 3. Žinučių datą ir laiką;
 4. Bendrinamas nuotraukas;
 5. Jūsų įrenginio duomenis;
 6. Informaciją, ar kitas narys matė jūsų žinutę;
 7. Kitus žinutėse pateiktus duomenis.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.8. Norėdami leisti jums Platformoje palikti atsiliepimus apie kitus narius

Jei paliekate atsiliepimus apie kitus narius, Vinted renka ir naudoja toliau nurodytus duomenis, kad atsiliepimai Platformoje būtų matomi viešai:

 1. Atsiliepimą;
 2. Įvertinimą žvaigždutėmis;
 3. Nario vardą;
 4. Atsiliepimo datą ir laiką;
 5. Atsakymą į atsiliepimą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ( GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Bet kuriuo metu galite redaguoti ar pašalinti atsiliepimus, kuriuos palikote apie kitus narius. 

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.9. Norėdami leisti jums gauti atsiliepimų iš kitų narių

Kai gaunate atsiliepimų iš kitų narių, renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad atsiliepimai Platformoje būtų matomi viešai:

 1. Atsiliepimą;
 2. Įvertinimą žvaigždutėmis;
 3. Nario vardą;
 4. Atsiliepimo datą ir laiką;
 5. Jūsų atsakymą į atsiliepimą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Vinted teisėtas interesas palaikyti Vinted narių tarpusavio pasitikėjimą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis). 

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.10. Norėdami leisti jums skelbti įrašus forume ir diskutuoti su bendruomene

Vinted forumas – tai vieta, kur mūsų bendruomenės nariai susirenka pasikalbėti ir padėti vieni kitiems, dalydamiesi patirtimi ir patarimais.  Mūsų forume galite kurti naujas forumo temas arba skelbti komentarus. Renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kuriuos savanoriškai skelbiate Platformoje:

 1. Jūsų nario vardą;
 2. Jūsų nuotrauką;
 3. Jūsų sukurtas forumo temas;
 4. Jūsų forumo įrašus;
 5. Jūsų įraše bendrinamas nuotraukas;
 6. Įrašo datą ir laiką;
 7. Bendrą jūsų įrašų Platformoje skaičių;
 8. Jūsų įrenginio duomenis;
 9. Paspaudimų Patinka skaičių po jūsų įrašu;
 10. Jūsų paspaudimų Patinka po kitų narių įrašais skaičių;
 11. Jūsų mėgstamas forumo temas.

Jei pasirenkate įrašą skelbti anonimiškai, jūsų nario vardo / nuotraukos kiti nariai nematys. Vis dėlto, jūsų tapatybė bus matoma Vinted komandai. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Jūs bet kada galite pašalinti savo sukurtas forumo temas ir įrašus.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.11. Norėdami siųsti jums svarbius pranešimus apie Platformą

Jei užsiregistruosite Platformoje, per Platformos pranešimų sistemą siųsime jums el. laiškus ir žinutes, kad pateiktume svarbios informacijos, pvz., apie Taisyklių, privatumo politikos pakeitimus.

Rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis) ir Vinted taikomų teisinių įsipareigojimų laikymasis (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.12. Norėdami siųsti jums pasiūlymus per Platformos pranešimų sistemą

Jei užsiregistruosite Platformoje, per Platformos pranešimų sistemą siųsime jums pasiūlymus, susijusius su Vinted paslaugomis (toliau – „Pasiūlymai“). 

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti pasiūlymus savo nariams (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis, 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 str. 2 punktas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 punktas).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.13. Norėdami teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas

Jei atsiunčiate mums klausimą, prašymą ar skundą, renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad suteiktume jums klientų aptarnavimo paslaugas, kurių prašote Platformoje: 

 1. Jūsų profilio informaciją;
 2. Platformos naudojimo informaciją;
 3. Operacijos informaciją;
 4. Siuntos informaciją;
 5. Pranešimus;
 6. Amžių;
 7. Lytį;
 8. IP adresą;
 9. Seanso informaciją;
 10. Prekių skelbimus, nuotraukas ir vaizdo įrašus;
 11. Užklausas;
 12. Kitą jūsų pateiktą informaciją.

Mūsų renkamos informacijos tipas gali skirtis atsižvelgiant į jūsų užklausą.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Siekdama atsakyti į jūsų užklausas, Vinted jūsų duomenis teikia aptarnavimo partneriams, kurie teikia klientų aptarnavimo paslaugas:

 1. Transcom Worldwide Italy SpA (Italija) (jei naudojatės mūsų .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de arba .at Platformomis);
 2. Transcom Worldwide Spain S.L.U (Ispanija) (jei naudojatės mūsų .es Platforma);
 3. Transcom Worldwide Poland sp. Z.o.o. (Lenkija) (jei naudojatės mūsų .pl arba .fr Platformomis);
 4. UAB Transcom Worldwide Vilnius (Lietuva) (jei naudojatės mūsų .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de arba .at Platformomis);
 5. Transcom Worldwide Portugal, S.L.U (Portugalija) (jei naudojatės mūsų .fr arba .pt Platformomis);
 6. Transcom Worldwide Albania SH.P.K. (Albanija) (jei naudojatės mūsų .fr Platforma);
 7. Transcom Worldwide Tunis Sarl (Tunisas) (jei naudojatės mūsų .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de arba .at Platformomis);
 8. Phoneact S.A.R.L (Tunisas) (jei naudojatės mūsų .fr Platforma);
 9. UAB Planas chuliganas (Lietuva) (jei naudojatės mūsų .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de arba .at Platformomis).

Jei jums buvo suteiktos klientų aptarnavimo paslaugos mūsų .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de arba .at Platformoje, tuomet jūsų duomenys bendrinami su mūsų klientų aptarnavimo atstovais už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiu atveju duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 2 metus.

 

2.1.14. Norėdami išspręsti bet kokius narių ginčus, susijusius su pirkimu

Jei pirkote ir (arba) pardavėte ar keitėtės daiktais Platformoje ir susiginčijote su kitu nariu, mes rinksime ir naudosime bet kokius Vinted turimus jūsų asmens duomenis, reikalingus norint išspręsti ginčą.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu išspręsti mūsų narių tarpusavio ginčus ir ginti Vinted teises bei interesus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) ir, jei reikia, laikytis Vinted taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 1 metus po ginčo išsprendimo.

 

2.1.15. Norėdami laikinai išlaikyti jūsų pašalintą paskyrą

Jei nuspręsite pašalinti savo paskyrą, imsimės pagrįstų priemonių norėdami užtikrinti, kad paskyra yra nematoma Platformoje ir apribosime jūsų duomenų naudojimą. Per 3 mėnesius dar galite atkurti savo paskyrą, jei ją netyčia ar klaidingai išjungėte arba apsigalvojote ir norite grįžti į Platformą arba norite imtis veiksmų, jei kas nors gavo prieigą prie jūsų paskyros ir ją pašalino jums nežinant. 

Tokio jūsų duomenų saugojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Vinted teisėtas interesas prireikus atkurti jūsų paskyrą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) ir, jei reikia, laikytis Vinted taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Šiuo tikslu asmens duomenys saugome 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra. Po 3 mėnesių jūsų paskyrą pašalinsime iš savo Platformos.

 

2.1.16. Norėdami perkelti jūsų Chicfy paskyrą į Vinted Platformą

Jei anksčiau buvote Chicfy naudotojas ir nusprendėte perkelti savo profilį iš Chicfy, kurią valdė Chicfy S.L. (Ispanija), bei susikurti Vinted paskyrą, kaip nurodyta 2.1.1 punkte, Vinted iš Chicfy gaus:

 1. pašto adresą;
 2. Sutikimo faktą;
 3. Sutikimo laiką;
 4. Sutikimo tekstą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi dvejus metus po jūsų profilio integravimo pabaigos.

Jai sukuriate Vinted paskyrą davę sutikimą, iš Chicfy į Vinted perkeliami tokie asmens duomenys: jūsų skelbimų vaizdai, skelbimų pavadinimai, skelbimų aprašai, anonimiški atsiliepimų įvertinimai ir atsiliepimų informacija. 

Tokio duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Vinted jūsų asmens duomenis renka siekdama suteikti jums galimybę naudotis mūsų Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.17. Norėdami perkelti jūsų United Wardrobe paskyrą į Vinted Platformą

Jei esate buvęs United Wardrobe naudotojas ir nusprendėte savo profilį perkelti iš United Wardrobe, kurią valdo Vinted B. V. (buvusi United Wardrobe B. V. (Nyderlandai)), duodami sutikimą ir susikurdami Vinted paskyrą, kaip nurodyta 2.1.1 skyriuje, Vinted iš United Wardrobe bus perduoti toliau išvardyti asmens duomenys:

 1. El. pašto adresas;
 2. Sutikimo patvirtinimas;
 3. Sutikimo laikas;
 4. Sutikimo tekstas.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 (a) dalis).

Šiam tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi dvejus metus po jūsų profilio integravimo pabaigos.

2020 m. gruodžio 22 d. United Wardrobe platforma bus atjungta. Taigi, jei iki 2020 m. gruodžio 22 d. neduosite sutikimo perkelti jūsų profilį, 2020 m. gruodžio 22 d. United Wardrobe bendrovei Vinted perduos tik jūsų el. pašto adresą. Tai daroma tam, kad naudotojai, kurie praleis 2020 m. gruodžio 22 d. terminą, galėtų vėliau perkelti savo profilį iš United Wardrobe į Vinted. Todėl svarbu naudoti tą patį el. pašto adresą, kurį naudojote United Wardrobe platformoje. Tokiu atveju Vinted galės jums suteikti galimybę perkelti savo profilį. Jei sutiksite, Vinted galės prieiti prie jūsų informacijos, esančios United Wardrobe ir perkelti ją į jūsų Vinted paskyrą. Ši parinktis bus prieinama iki 2021 m. spalio 27 d.

Tokio rinkimo ir jūsų el. pašto adreso naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti sėkmingą naudotojų perkėlimą iš United Wardrobe į Vinted (GDPR 6 str. 1 (f) dalis).

Kai susikursite Vinted paskyrą, iš United Wardrobe į Vinted bus perkelti tokie asmens duomenys: jūsų vardas, pavardė, profilio nuotrauka, gimimo data, lytis, skelbimų nuotraukos, skelbimų pavadinimai, skelbimų aprašai, skelbimų kainos, atsiliepimų įvertinimai, atsiliepimų informacija, jūsų sekėjai ir mėgstamos prekės.

Tokio duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra su jumis sudarytos sutarties (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 (b) dalis).

Vinted ir United Wardrobe susitarimo dėl bendros atsakomybės esmė (GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinys)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir perkėlimą iš United Wardrobe platformos į Vinted platformą, tiek Vinted, tiek United Wardrobe turės prieigą prie tam tikrų asmens duomenų, už kurių tvarkymą bus bendrai atsakingos United Wardrobe ir Vinted. Taigi, nuo 2020 m. spalio 27 d. iki 2021 m. spalio 27 d. United Wardrobe ir Vinted veiks kaip bendri duomenų valdytojai.

Norėtume jus informuoti apie mūsų susitarimo su United Wardrobe dėl bendros atsakomybės esmę pagal GDPR 26 str. Kadangi yra du valdytojai, norime paaiškinti, kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą.

Nuo pereinamojo laikotarpio pradžios 2020 m. spalio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d. visi vykstantys sandoriai (pardavimai ir pirkimai) United Wardrobe platformoje bus užbaigti. Po 2020 m. gruodžio 22 d. United Wardrobe platforma bus atjungta. Per visą pereinamąjį laikotarpį nuo 2020 m. spalio 27 d. iki 2021 m. spalio 27 d. United Wardrobe bus atsakinga už jūsų naudotojo informacijos perkėlimą iš United Wardrobe į Vinted.

Pereinamuoju laikotarpiu ir jam pasibaigus Vinted bus atsakinga už jūsų asmeninės informacijos, kurią perkėlė United Wardrobe, gavimą. Kai jūsų naudotojo informacija bus perkelta, visi nauji sandoriai (pardavimai ir pirkimai) bus atliekami Vinted Platformoje.

Vinted yra atsakinga už jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą pagal GDPR 13 str. ir 14 str.; ši informacija pateikta šios privatumo politikos pirmesniame skyriuje. Be to, Vinted yra atsakinga už jūsų informavimą apie Vinted ir United Wardrobe susitarimo esmę pagal GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinį.

Kaip susisiekti norint pasinaudoti savo teisėmis: Jei norite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis arba  pretenziją, susijusią su aukščiau minėtu duomenų rinkimu ir naudojimu, šiais klausimais kreipkitės į Vinted kaip pagrindinį kontaktinį subjektą (GDPR 26 str. 1 punkto 3 sakinys). Jūsų teisės šiame kontekste reiškia teisę valdytojo prašyti susipažinti su duomenis (GDPR 15 str.), juos ištaisyti (GDPR 16 str.), pašalinti asmens duomenis (GDPR 17 str.), apriboti su jumis susijusių duomenų tvarkymą (GDPR 18 str.) arba prieštarauti duomenų tvarkymui (GDPR 21 str.), taip pat apima teisę į duomenų perkeliamumą (GDPR 20 str.). 

Vinted jūsų asmens duomenis renka siekdama suteikti jums galimybę naudotis Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.1.18. Norėdami perkelti jūsų Kleiderkreisel paskyrą į Vinted, UAB valdomą platformą

Jei esate Kleiderkreisel naudotojas ir nusprendėte savo profilį perkelti iš Kleiderkreisel, kurią valdo Kleiderkreisel GmbH (Vokietija), duodami sutikimą ir susikurdami paskyrą platformoje, kurią valdo Vinted, UAB, kaip nurodyta 2.1.1 skyriuje, Vinted, UAB iš Kleiderkreisel bus pateikti toliau išvardyti asmens duomenys:

 1. El. pašto adresas;
 2. Vardas, pavardė;
 3. Sutikimo patvirtinimas;
 4. Sutikimo laikas;
 5. Sutikimo tekstas;
 6. Lėšų likutis;
 7. Gimimo data;
 8. Adresas;
 9. Banko sąskaitos numeris;
 10. Jūsų kredito kortelės numerio pirmieji šeši ir paskutiniai keturi skaičiai
 11. Jūsų kredito kortelės galiojimo data;
 12. Sąskaitų siuntimo adresas;
 13. Pristatymo parinktys;
 14. Siuntimo istorija.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 str. 1 (a) dalis).

Kai susikursite paskyrą platformoje, kurią valdo Vinted, UAB, iš Kleiderkreisel į Vinted, UAB bus perkelti tokie asmens duomenys: jūsų profilio nuotrauka, informacija, kurią pateikiate skyrelyje „Apie jus“, skelbimų nuotraukos, skelbimų pavadinimai, skelbimų aprašai, skelbimų kainos, atsiliepimų įvertinimai, atsiliepimų informacija, mėgstamos prekės, kuponai, išsaugotos paieškos ir jūsų sekėjai.

Tokio duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra su jumis sudarytos sutarties (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 (b) dalis).

Vinted jūsų asmens duomenis renka siekdama suteikti jums galimybę naudotis Platforma, teikti savo paslaugas ir vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Duomenys saugomi tol, kol turime jūsų Vinted paskyrą – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų Vinted paskyra pašalinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

Duomenys, susiję su Kleiderkreisel paskyrų blokavimu, pavyzdžiui, telefono numerio patvirtinimo duomenys ir paskyros patvirtinimo duomenys yra perkeliami iš Kleiderkreisel į Vinted, UAB.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti „Vinted“ platformos ir kitų naudotojų saugumą (GDPR 6 str. 1 (f) dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 3 mėnesius nuo jūsų užblokavimo.

Vinted, UAB ir Kleiderkreisel susitarimo dėl bendros atsakomybės esmė (GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinys)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir perkėlimą iš Kleiderkreisel platformos į platformą, kurią valdo Vinted, UAB, tiek Vinted, UAB, tiek Kleiderkreisel turės prieigą prie tam tikrų asmens duomenų, už kurių tvarkymą bus bendrai atsakingos Kleiderkreisel ir Vinted, UAB.

Vinted, UAB norėtų jus informuoti apie mūsų susitarimo dėl bendros atsakomybės esmę pagal GDPR 26 str. Kadangi yra du valdytojai, Vinted, UAB nori paaiškinti, kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą.

Pereinamuoju laikotarpiu Kleiderkreisel bus atsakinga už jūsų naudotojo informacijos perkėlimą iš Kleiderkreisel į Vinted, UAB.

Pereinamuoju laikotarpiu Vinted, UAB bus atsakinga už jūsų asmeninės informacijos, kurią pereklė Kleiderkreisel, gavimą.

Vinted, UAB yra atsakinga už jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą pagal GDPR 13 str. ir 14 str.; ši informacija pateikta šios privatumo politikos pirmesniame skyriuje. Be to, Vinted, UAB yra atsakinga už jūsų informavimą apie Vinted, UAB ir Kleiderkreisel susitarimo esmę pagal GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinį.

Kaip susisiekti norint pasinaudoti savo teisėmis: Jei norite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis arba pretenziją, susijusią su aukščiau minėtu duomenų rinkimu ir naudojimu, kreipkitės tiesiogiai el. paštu: [email protected] į Vinted, UAB kaip pagrindinį kontaktinį subjektą (GDPR 26 str. 1 punkto 3 sakinys). Jei vis tiek reikia tiesiogiai susisiekti su Kleiderkreisel, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais el. pašto adresais: [email protected] arba [email protected]. Jūsų teisės šiame kontekste reiškia teisę valdytojo prašyti susipažinti su duomenis (GDPR 15 str.), juos ištaisyti (GDPR 16 str.), pašalinti asmens duomenis (GDPR 17 str.), apriboti su jumis susijusių duomenų tvarkymą (GDPR 18 str.) arba prieštarauti duomenų tvarkymui (GDPR 21 str.), taip pat apima teisę į duomenų perkeliamumą (GDPR 20 str.). Vinted, UAB patvirtina, kad apskritai norėdami pasinaudoti atitinkamomis teisėmis, galite kreiptis į Vinted, UAB arba Kleiderkreisel. Jei reikia, Vinted, UAB ir Kleiderkreisel jūsų prašymą persiųs kitai šaliai, siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises.

Kitus įsipareigojimus pagal GDPR vykdo Vinted, UAB ir Kleiderkreisel. Šie kiti įsipareigojimai nėra tiesiogiai susiję su jumis kaip duomenų subjektu, o labiau su bendromis valdytojų pareigomis, pavyzdžiui, saugumo priemonių palaikymu ir duomenų tvarkymo veiklos registravimu.

 

2.2. Norėdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma

 

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame siekdami gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma: suteikiame galimybę individualizuoti sklaidos ir paieškos rezultatus, pateikti aktualių pasiūlymų ir išsaugoti jūsų ankstesnes paieškas, siųsti pranešimus bei kitaip gerinti Jūsų patirtį naudojantis Platforma.

Jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo konkretus teisinis pagrindas aprašytas kiekvienoje tolesnėje dalyje.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12).

 

2.2.1. Norėdami patenkinti jūsų prioritetus dėl sklaidos ir paieškos rezultatų

Jei pasirenkate individualizuoti Platformoje jums pateikiamas prekes (per prekių sklaidos, katalogo ir paieškos rezultatus), mes rinksime ir naudosime toliau nurodytus duomenis, kad siūlomas turinys būtų individualizuotas pagal jūsų prioritetus:

 1. Informaciją, ar jus domina prekės moterims, vyrams ar vaikams;
 2. Pageidautiną prekių dydį;
 3. Pageidautinus prekių ženklus.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ( GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.2. Norėdami individualizuoti jūsų sklaidos ir paieškos rezultatus

Prekių rodymą individualizuojame įvertindami jūsų prioritetus pagal šiuos kriterijus:

 1. Lytį;
 2. Amžių;
 3. Valstybę;
 4. Kalbą;
 5. Informaciją apie jūsų naršymo veiklą Platformoje;
 6. Pirkimo istoriją;
 7. Jūsų prioritetus.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra Vinted ir jos narių teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis) padaryti Platformą patogesnę nariams ir, vykdant individualizavimą, leisti jums pamatyti kitų narių pasiūlymus, kurie jus galėtų dominti labiausiai.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.3. Norėdami teikti pirmenybę vertingoms prekėms, kurias parduoda geros reputacijos pardavėjai

Norėdami nuspręsti, ar parduodate vertingas prekes, ir ar galima jus laikyti geros reputacijos pardavėju, jums parduodant daiktus Platformoje rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. Teigiamų atsiliepimų skaičių;
 2. Informaciją, ar pardavėjas turi prekių, kurios pigesnės nei 60 % panašių Platformoje parduodamų prekių (panašumas nustatomas pagal prekių kategoriją, prekės ženklą ir būklę).

Rezultatus naudojame tam, kad rodydami prekes naujiems nariams suteiktume pirmenybę vertingoms prekėms, kurias parduoda geros reputacijos pardavėjai, padidintume matomą prekių, kurias įkėlė nariai, pasirinkę tą pačią kalbą, kaip ir jūs, ir (arba) gyvenantys toje pačioje šalyje ar regione, naujų narių paskelbtas prekes, prekes, kurias pažymėjo 3 ar daugiau narių, vaikiškas prekes, kurias pažymėjo vienas ar daugiau narių, iškeltas prekes ir Platformoje rodytume aktualias prekes.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti pirmenybę vertingoms prekėms, kurias parduoda geros reputacijos pardavėjai, kad palengvintume pardavimą ir padidintume narių pasitenkinimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.4. Norėdami siūlyti aktualias prekes

Jei pasirenkate sukurti prekių skelbimus Platformoje, mes rinksime ir naudosime duomenis, kuriuos pateikiate sąraše (žr. 2.1.5 punktą aukščiau), juos analizuosime, kad galėtume pasiūlyti jūsų prekes peržiūrintiems nariams ir kitas dominančias prekes, arba pasiūlyti nariams jūsų prekes, kurios galėtų juos sudominti.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti Platformą ir užtikrinti, kad mūsų nariai gautų aktualius pasiūlymus bei paieškos rezultatus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.5. Norėdami gerinti paieškos Platformoje rezultatus

Mes rinksime ir naudosime skelbimuose pateikiamus duomenis (žr. 2.1.5 punktą aukščiau) apie prekes be jokios su pardavėju susijusios informacijos, kad pagerintume paieškos rezultatus, įvertindami, kiek tam tikros prekės yra susijusios su konkrečiu paieškos raktiniu žodžiu. Tam naudosime tik prekės skelbimą be sąsajos su konkrečiu pardavėju.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti Platformą ir užtikrinti, kad mūsų nariai gautų aktualius paieškos rezultatus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Vinted naudojasi savarankiškai dirbančių asmenų teikiamomis duomenų analizės paslaugomis.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.6. Norėdami išsaugoti jūsų paskutines paieškas

Norėdami padėti jums rasti anksčiau Platformoje ieškotas prekes, išsaugome jūsų paieškos raktinius žodžius. Norėdami teikti informaciją apie Platformoje naujai paskelbtas prekes, remiantis jūsų anksčiau naudotais raktiniais žodžiais, mes renkame ir naudojame tokius duomenis:

 1. Jūsų paieškos istoriją (15 paskutiniųjų paieškos raktinių žodžių);
 2. Paieškos datą ir laiką;
 3. Naujai paskelbtų prekių skaičių.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Vinted teisėtas interesas pagerinti paieškos rezultatus Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Galite bet kada pašalinti paieškos istoriją.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol paieškos slaptažodis yra 15 paskutiniųjų paieškos raktinių žodžių sąraše, nebent pašalinate paieškos istoriją.

 

2.2.7. Norėdami padėti, kad jūsų skelbimai sulauktų daugiau dėmesio

Jei nuspręsite užsisakyti papildomų paslaugų, pvz., iškėlimą ar funkciją „Specialiai tau“, kad jūsų prekės Platformoje būtų geriau matomos, rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. Jūsų profilio informaciją;
 2. Jūsų papildomas įsigytas paslaugas;
 3. Prekes, kurias pasirinkote papildomoms paslaugoms;
 4. Papildomų paslaugų trukmę;
 5. Jūsų papildomai įsigytų paslaugų datą ir laiką;
 6. Papildomų paslaugų kainą;
 7. Mokėjimo informaciją;
 8. Sąskaitas-faktūras;
 9. Jūsų prekių statistiką papildomų paslaugų naudojimo metu.
 10. Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (jūsų užsakytų papildomų funkcijų pagal Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). 

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). 

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.8. Norėdami pasiūlyti kainą, kai sukuriamas prekės skelbimas

Jei pasirenkate Platformoje sukurti prekės skelbimą, mūsų algoritmai išanalizuos jos kainą pagal prekės kategoriją, prekės ženklą ir būklę. Tada naudosime šią informaciją, kad parodytume jums nuotraukas ir kainas panašių prekių, parduotų per tris pastaruosius mėnesius, kad jums būtų lengviau nustatyti prekės kainą. 

Jei jūsų pasirinkta pardavimo kaina bus didesnė nei panašių prekių, parduotų Platformoje per tris pastaruosius mėnesius, kainų intervalas, Vinted taip pat duos patarimą dėl rekomenduojamo kainų intervalo. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas padėti mūsų nariams pasirinkti tinkamą prekių kainą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Norėdami pasiekti aukščiau nurodytą funkcionalumą, mes renkame ir naudojame per pastaruosius 3 mėnesius parduotų prekių nuotraukas ir kainas.  

Kai skelbiate savo prekes, skelbimo galiojimo metu renkame ir naudojame informaciją, kuri buvo naudojama jūsų prekėms analizuoti. Kai parduodate prekes, mes renkame ir naudojame aukščiau minimus duomenis 3 mėnesius po prekės pardavimo. 

 

2.2.9. Norėdami informuoti apie jūsų mėgstamiausias prekes 

Jei pažymėjote kito nario Platformoje paskelbtą prekę, Vinted jus informuos, kai mėgstamiausios prekės kaina bus sumažinta arba ji bus parduota. Dėl šios priežasties rinksime ir naudosime šiuos duomenis:

 1. Mėgstamiausios prekės pavadinimą;
 2. Mėgstamiausios prekės nuotrauką;
 3. Mėgstamiausios prekės pardavėją;
 4. Mėgstamiausios prekės kainą;
 5. Informaciją, ar mėgstamiausia prekė parduota;
 6. Informaciją apie sumažintą kainą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Vinted teisėtas interesas palengvinti pardavimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.10. Norėdami informuoti pardavėjus, kai pažymite jų prekes

Jei Platformoje pažymite prekę, Vinted informuoja pardavėją, kad pažymėjote jo prekę.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų narių ir Vinted teisėtas interesas palengvinti pardavimą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Aukščiau minėtus pranešimus galite išjungti prisijungę prie Platformos, apsilankę dalyje Privatumo nustatymai ir pakeitę atitinkamus nustatymus.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.11. Norėdami leisti jums sekti kitus narius

Jei jūsų sekamas narys paskelbia Platformoje naują prekę, mes informuosime jus apie tai.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ( GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Galite savo sutikimą atšaukti anuliuodami narių sekimą.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.12. Norėdami tobulinti savo Platformą

Vinted įsipareigoja užtikrinti geriausią Platformos veikimą. Kai naudojama Platforma, Vinted renka informaciją apie Platformoje atliktus veiksmus (mygtukų spustelėjimus, apsilankymo laiką, perskaitytus pranešimus, kitą informaciją, susijusią su konkrečiu verslo atveju) ir kitus duomenis, kaip aprašyta šios privatumo politikos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ir 4 dalyse, kad galėtume priimti sprendimus, kaip patobulinti Platformą ir padaryti ją patogesnę mūsų nariams. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas palaikyti Platformos veiklą ir ją tobulinti (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis). 

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.2.13. Norėdami atlikti internetines apklausas 

Mes visada ieškome būdų, kaip pagerinti jūsų patirtį naudojantis Vinted. Todėl galime jus pakviesti dalyvauti apklausoje ir pasinaudoti jūsų atsiliepimais. Dėl šios priežasties renkame ir naudojame šiuos duomenis:

 1. Naudotojo ID;
 2. Jūsų lytį;
 3. Jūsų amžių;
 4. Jūsų gyvenamąją vietą;
 5. Jūsų atsakymus į mūsų klausimus (pvz., kiek esate patenkinti Platforma, ko jums reikia iš Platformos, problemos, su kuriomis susiduriate naudodamiesi Platforma).

Kvietimo dalyvauti apklausoje teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas gauti mūsų narių atsiliepimus ir jais pasinaudoti tobulinant Platformą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis, 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 str. 2 punktas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 punktas).

Jei norite dalyvauti apklausoje, aukščiau nurodyta informacija bus renkama remiantis jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Apklausas rengiame naudodamiesi Widgix Limited (Jungtinė Karalystė) paslaugomis.

Po 3 mėnesių jūsų atsakymus anonimizuosime – tai reiškia, kad atsakymai su jumis nebebus susieti.

 

2.2.14. Norėdami atlikti internetinius interviu

Norėdami suprasti naudotojų poreikius ir gerinti jūsų patirtį naudojantis Platforma, atliksime jūsų internetinius interviu. Dėl šios priežasties renkame ir naudojame šiuos duomenis:

 1. Naudotojo ID;
 2. Jūsų lytį;
 3. Jūsų amžių;
 4. Jūsų pomėgius;
 5. Jūsų interviu garso įrašą;
 6. Kitus duomenis, kuriuos pateiksite per interviu.

Kvietimo dalyvauti internetiniame interviu teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas gauti mūsų narių atsiliepimus ir juos naudoti tobulinant Platformą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Jei norite dalyvauti apklausoje, aukščiau nurodyta informacija bus renkama remiantis jūsų sutikimu GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Po 3 mėnesių jūsų atsakymus anonimizuosime – tai reiškia, kad atsakymai su jumis nebebus susieti.

 

2.2.15. Norėdami leisti jums pasidalyti savo naudojimo patirtimi

Nuolat tobuliname savo Platformą ir ieškome būdų, kaip pagerinti jūsų patirtį naudojantis Vinted. Kai duodate sutikimą, suteikiame jums galimybę pasidalyti savo naudojimo patirtimi mūsų Platformoje. Rinksime ir naudosime tokius duomenis: 

 1. Naudotojo ID;
 2. Jūsų kontaktinius duomenis;
 3. Apklausos datą ir laiką;
 4. Kategoriją, kuriai esate priskirti (pvz., naujas Platformos narys);
 5. Jūsų ekrano įrašą;
 6. Jūsų balso įrašą;
 7. Jūsų veido įrašą.

Kvietimo pasidalyti savo naudojimo patirtimi teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas gauti atsiliepimų iš mūsų narių ir jais pasinaudoti tobulinant Platformą (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Jei norite dalyvauti apklausoje, aukščiau nurodyta informacija bus renkama remiantis jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Po 3 mėnesių jūsų atsakymus anonimizuosime – tai reiškia, kad atsakymai su jumis nebebus susieti.

 

2.3. Norėdami užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą 

 

Vinted siekia užtikrinti mūsų narių paskyrų ir Platformos saugumą ir apsaugoti nuo kibernetinių atakų, nesankcionuotos prieigos ir kitos susijusios rizikos.

 

2.3.1. Sekti apsilankymus Platformoje saugumo tikslais

Kai prisijungiate prie svetainės arba Programėlės, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis (žurnalo failus), net jei prie svetainės neprisijungėte kaip narys:

 1. Jūsų įrenginio IP adresą;
 2. Jūsų įrenginio naudojamą naršyklę;
 3. Turinį ir universaliuosius adresus, prie kurių prisijungėte;
 4. Prisijungimo datą ir laiką.

Jei prisijungiate per mobilųjį įrenginį, jums naudojantis Vinted Programėle taip pat renkami ir tokie žurnalo failai: 

 1. Mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas; 
 2. Mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android).

Šie duomenys naudojami saugumo tikslais, ypač siekiant užkirsti kelią kibernetinėms atakoms, pvz., duomenų išgavimo ar aptarnavimo perkrovos atakoms, bei išvengti neleistino kelių programų naudojimo.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 3 mėnesius.

 

2.3.2. Norėdami padėti jums išvengti netinkamo slaptažodžio naudojimo

Jei nuspręsite užsiregistruoti naudodami slaptažodį arba vėliau nuspręsite slaptažodį pasikeisti, patikrinsime jį slaptažodžių, nulaužtų per ankstesnius 

duomenų įsilaužimus, įvykusius kitose platformose ir tarnybose, duomenų bazėje. Norėdami įjungti šią funkciją, slaptažodžiui pritaikome maišos kodą ir pirmuosius 5 maišos ženklus įvedame Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/) pažeistų slaptažodžių duomenų bazėje, kad jį patikrintume. 

Atlikdami šią patikrą, galime apsaugoti jūsų paskyrą, patvirtindami, kad naudojate slaptažodį, kuris, kiek žinoma, nebuvo nulaužtas. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiam tikslui asmens duomenis renkame ir naudojame tik tol, kol atliekame slaptažodžio patikrą.

 

2.3.3. Norėdami patikrinti jūsų paskyrą, jei pastebime su ja susijusią įtartiną veiklą

Jei jūsų paskyroje pastebėsime veiksmus, kurie Vinted pasirodys įtartini, paprašysime jūsų atlikti pagrindinį patikrinimą – patikrinti savo el. pašto, Facebook ir Google paskyras. Atlikdami pagrindinį patikrinimą rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. pašto adresą; arba
 2. Informaciją, gautą atliekant Facebook arba Google tapatybės patvirtinimą (kaip aprašyta 2.1.2 punkte aukščiau).

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.3.4. Norėdami atlikti telefono numerio ir 2 etapų patvirtinimą

Jei nusprendžiate papildomai apsaugoti savo paskyrą ir aktyvinti patvirtinimą telefonu, šios funkcijos įjungimui naudosime jūsų telefono numerį. Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas savo nariams pasiūlyti papildomų paskyros apsaugos priemonių ( GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Jūsų taip pat gali būti paprašyta patvirtinti savo telefono numerį, jei jūsų paskyroje būtų pastebėta įtartina veikla. Tokiu atveju patvirtinimas yra privalomas, o asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). 

Kai patvirtinsite savo telefono numerį, Vinted rinks ir naudos jūsų telefono numerio informaciją 2 etapų patvirtinimo tikslais.

Privalomam patvirtinimui renkami asmens duomenys reikalingi, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). 

Norėdami atlikti telefono numerio ir 2 etapų patvirtinimą, naudojamės paslaugų teikėju Nexmo Inc. (JAV), kuris suteikia mums galimybę siųsti jums patvirtinimo pranešimus arba patvirtinimo tikslais paskambinti ir padiktuoti patvirtinimo kodą, jei per 5 minutes nepatvirtinate telefono numerio. Nors tai sąlygoja jūsų duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų, duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pagal tarp šalių pasirašytas Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.3.5. Norėdami atlikti mokėjimo šaltinio saugumo patikrą

Užtikrindami saugumą prašome, kad mūsų nariai pateiktų savo mokėjimo šaltinio patvirtinimą. Siekdama atlikti tokią saugumo patikrą, Vinted renka ir naudoja tokius asmens duomenis:

 1. Naudotojo vardą;
 2. Kai atliekame kredito kortelės saugumo patikrą – informaciją, esančią kredito kortelės nuotraukoje: vardą ir pavardę, kortelės galiojimo datą ir paskutinius keturis kortelės numerio skaitmenis, kitą informaciją, matomą priekinėje kortelės pusėje, jei narys jos neuždengia;
 3. Kai atliekame banko sąskaitos saugumo patikrą – informaciją, esančią banko išrašo, kuriame išvardyti pastarieji nuskaitymai, nuotraukoje / ekrano kopijoje: paskutinio Vinted nuskaitymo datą ir aprašą, kitą mokėjimo informaciją, jei narys jos nepaslepia.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 4 dienas po atliktos saugumo patikros.

 

2.3.6. Norėdami atlikti PayPal sąskaitos saugumo patikrą

Užtikrindami saugumą prašome, kad mūsų nariai patvirtintų jiems priklausančią PayPal sąskaitą, kai faktinio mokėjimo nebuvo. Tam Vinted renka ir naudoja tokius duomenis:

 1. Naudotojo vardą;
 2. Registracijos el. pašto adresą;
 3. Informaciją PayPal profilio ekrano kopijoje (-ose): sąskaitos savininko vardą ir pavardę, adresą ir kitus matomus duomenis.

Užtikrindami saugumą taip pat prašome, kad PayPal naudojantys nariai patvirtintų jiems priklausančias PayPal sąskaitas. Tam Vinted renka ir naudoja tokius duomenis:

 1. Naudotojo vardą;
 2. Registracijos el. pašto adresą;
 3. Informaciją pastarojo Vinted užsakymo išplėstinio išrašo ekrano kopijoje (-ose): datą, sumą, sąskaitos savininko vardą ir pavardę, siuntimo adresą ir kitus matomus duomenis.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą, užtikrinti jos saugumą ir tenkinti mūsų narių teisėtą interesą užtikrinti jų paskyrų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys  saugomi 4 dienas po atliktos saugumo patikros.

 

2.3.7. Norėdami užtikrinti, kad skelbimai yra suderinami su mūsų originalumo politika

Renkame ir naudojame toliau nurodytus tam tikrų skelbimų (apie kuriuos mums buvo pranešta) duomenis, siekdami užtikrinti, kad šie skelbimai yra suderinami su mūsų originalumo politika:  

 1. Skelbime pateiktą informaciją (žr. 2.1.5 punktą aukščiau);
 2. Informaciją apie prekės autentiškumą: nuotraukas, pavyzdžiui, kvito, sertifikato, etiketės, logotipo, rašto, siūlių, originalios pakuotės, datos kodo, autentiškumo kodo ar bet kokią kitą susijusią informaciją, kuri parodytų prekės autentiškumą. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir mūsų narius nuo klastočių (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Norėdami patikrinti kai kurias prekes, galime su prekės ženklo savininkais dalintis skelbimų nuotraukomis ir kitais autentiškumo įrodymais be jūsų asmens duomenų. 

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 2 metus, jei jų prireiktų spręsti ginčams tarp mūsų vartotojų.

 

2.3.8. Norėdami informuoti apie savižudybės pranešimus

Išskirtiniais atvejais, jei Platformoje pastebime savižudybės pranešimus, apie tai galime pranešti policijai. Tokiais atvejais, norėdami pranešti apie savižudybės pranešimus, rinksime, naudosime ir atskleisime šiuos duomenis:

 1. Naudotojo vardą;
 2. pašto adresą;
 3. Vardą ir pavardę;
 4. IP adresus ir paskutinių prisijungimų informaciją;
 5. Telefono numerį (jei patvirtintas);
 6. Ekrano kopiją / forumo įrašo nuorodą ar giją, kur matomas pareiškimas apie savižudybę. 

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų svarbių interesų apsauga (GDPR 6 str. 1 punkto d dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4. Norėdami prižiūrėti, kad laikomasi Taisyklių ir užtikrinti jų vykdymą

 

Vinted aktyviai prižiūri Taisyklių laikymąsi ir užtikrina jų vykdymą, siekdama užtikrinti jūsų paskyros ir Platformos saugumą. 

 

2.4.1. Norėdami apskaičiuoti patikimumo balą

Siekdama užtikrinti Platformos ir jos narių saugumą, Vinted atlieka automatinį sprendimų priėmimą ir kiekvienam nariui priskiria patikimumo balą, apskaičiuotą naudojant algoritmą bei laiko juodąją duomenų bazę, kurioje saugomi narių duomenys, rodantys neteisėtą veiklą. Patikimumo balas nurodo netinkamo Platformos naudojimo tikimybę. 

Mūsų algoritme atsižvelgiama į narių komentarus forume, žinutes kitiems nariams, Platformoje paskelbtas prekes, sandorius, kitų narių pranešimus apie narį, nario profilį ir kontaktinę informaciją, nario padarytus Taisyklių pažeidimus, IP adresus ir sisteminę informaciją apie unikalų vartotoją bei kitą nario pateiktą turinį. 

Kai nario vertinimas pasiekia tam tikras ribas, nariui apribojamas naudojimasis Platforma arba jo prašoma patvirtinti savo telefono numerį.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4.2. Norėdami vykdyti nepageidaujamų žinučių filtravimą

Norėdami apsaugoti savo narius ir Platformą, naudojame nepageidaujamų žinučių filtravimo įrankius. Šiuose įrankiuose yra su nepageidaujamomis žinutėmis dažniausiai siejamų raktinių žodžių sąrašas. Jei jūsų žinutėse bus aukščiau paminėtų raktinių žodžių, aukščiau minėti įrankiai jas sustabdys ir žinutės bus peržiūrimos rankiniu būdu prieš išsiunčiant kitiems nariams.  

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4.3. Norėdami moderuoti jūsų veiklą Platformoje

Siekdami užtikrinti Platformos ir jos narių saugumą, reguliariai moderuojame jūsų veiklą Platformoje. Galime tikrinti jūsų skelbimus automatiškai arba galime jūsų skelbimus, komentarus, žinutes tikrinti gavę pranešimus iš kitų narių ar trečiųjų šalių.

Jei bendraujate su kitu Vinted nariu asmeninėmis žinutėmis ir jūs arba kitas narys atsiunčia mums pranešimą arba eskaluoja sandorį, mes renkame ir naudojame jūsų žinutėse esančią informaciją, kad patikrintume, ar nebuvo pažeistos mūsų Taisyklės.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4.4. Norėdami pateikti įspėjimus ir užtikrinti jų vykdymą

Jei jūs, kaip narys, pažeidžiate mūsų Taisykles ar dėl kitų veiksmų jums duodamas įspėjimas, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus duomenis, kad pateiktume įspėjimą ir užtikrintume jo vykdymą:

 1. Naudotojo vardą;
 2. Nario gauto įspėjimo tipą;
 3. Nario gauto įspėjimo datą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4.5. Norėdami pašalinti ar paslėpti prekes, pažeidžiančias Vinted Taisykles

Jei skelbiate prekes, kurios pažeidžia mūsų Taisykles, mes jas pašalinsime arba paslėpsime. Vis dėlto, pašalintus skelbimus pasiliksime kaip pažeidimo įrodymą. Šiuo tikslu Vinted naudoja asmens duomenis, kurie yra nurodyti skelbime ir 2.1.5 punkte.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Pašalinti skelbimai saugomi 30 dienų po pašalinimo.

 

2.4.6. Norėdami laikinai suspenduoti narius

Jei per trumpą laiką išsiunčiate per daug žinučių, jūs galite būti suspenduotas nuo 1 iki 6 valandų. Šiam tikslui Vinted renka ir naudoja informaciją apie laikino sustabdymo laiką ir trukmę.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.4.7. Norėdami vykdyti blokavimą

Jei pažeidžiate Vinted Taisykles tokiu būdu, kad jus reikia užblokuoti, mes naudosime informaciją apie jūsų blokavimo priežastį, trukmę ir jūsų profilio duomenis.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 3 mėnesius nuo jūsų užblokavimo.

 

2.4.8. Norėdami vykdyti IP blokavimą

Pastebėję požymius, kad iš jūsų IP adreso gali būti vykdoma kibernetinė ataka ar kilti kitoks pavojus Platformos saugumui, mes rinksime ir naudosime jūsų IP adreso informaciją, kad apsaugotume Platformą užblokuodami jūsų IP adresą.

Tokio rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Platformą ir jos naudotojus, užtikrinti jos saugumą ir mūsų narių teisėtas interesas užtikrinti jų saugumą Platformoje (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 5 metus.

 

2.5. Norėdami įjungti mokėjimus už prekes

 

Mokėjimai Platformoje atliekami per mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie teikia mokėjimų apdorojimo ir sąlyginio deponavimo paslaugas. Kai kuriose Platformose Vinted nesiūlo mokėjimų per Platformą, todėl šis privatumo politikos skyrius aktualus tik kai kurioms Vinted Platformoms. Be to, skirtingose Platformose veikia skirtingi mokėjimo paslaugų teikėjai, todėl tolesni skyriai yra aktualūs atsižvelgiant į jūsų naudojamą Platformą.

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių) (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). Dalies jūsų duomenų reikia tam, kad įvykdytume savo ar mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, mes arba mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai negalės laikytis teisinių reikalavimų ir teikti savo paslaugų.

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12).

 

2.5.1. Norėdami leisti jums pirkti Platformoje ir pridėti banko kortelę mokėjimo tikslais

Kai pridedate banko kortelę arba Platformoje perkate prekes arba papildomas paslaugas, mes renkame ir naudojame tokius duomenis, kad galėtumėte atlikti mokėjimus:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Jūsų kredito kortelės numerio pirmuosius šešis ir paskutinius keturis skaičius;
 3. Galiojimo datą.

Kai pridedate banko kortelę arba Platformoje perkate prekes arba papildomas paslaugas, atitinkamas mokėjimo paslaugų teikėjas (žr. 2.5.3, 2.5.4 ir 2.5.5 punktus toliau) gauna tokius duomenis:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Kredito kortelės numerį;
 3. Galiojimo datą;
 4. Saugos kodo (CVV/CVC) numerį.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (mūsų Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Jei sutinkate, išsaugosime jūsų banko kortelės duomenis ateičiai. Teisinis šių duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindas yra jūsų sutikimas (GDPR 6 srt. 1 punkto a dalis). Banko kortelę visuomet galite pašalinti savo mokėjimo nustatymuose.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.5.2. Norėdami leisti jums pridėti banko sąskaitą pinigų išgryninimo tikslais

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik mūsų Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Portugalijos, Anglijos, Vokietijos, Austrijos, Lenkijos ir Amerikos Platformoms.

Kai pridedate banko sąskaitą pinigų išgryninimo tikslais, mes renkame ir naudojame tokius duomenis, kad galėtumėte išgryninti pinigus:

 1. Sąskaitos savininko vardą ir pavardę;
 2. Sąskaitos numerį;
 3. Adresą.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.5.3. Norėdami leisti jums atlikti mokėjimus mūsų .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at Platformose

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik mūsų Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Portugalijos, Anglijos, Vokietijos ir Austrijos Platformoms.

Jei pasirenkate pardavėjui mokėti kredito kortele, PayPal, arba jei iš pirkėjo priimate mokėjimą vienu iš šių būdų arba Platformoje naudojatės kitomis mokamomis paslaugomis, toks mokėjimo pavedimas tvarkomas per mūsų elektroninių mokėjimų sistemą MANGOPAY (žr. mūsų Taisykles), kurią valdo MANGOPAY S.A. (Liuksemburgas) (toliau – „MANGOPAY“). Kad galėtumėte naudotis MANGOPAY, Platformoje turite susikurti elektroninę piniginę (Platformoje vadinama pinigine) ir pateikti toliau nurodytą informaciją, kurią perduosime MANGOPAY:

 1. Vardą;
 2. Vardą;
 3. Pavardę;
 4. Gimimo datą;
 5. Sąskaitos-faktūros adresą;
 6. Telefono numerį;
 7. pašto adresą.

Jei naudojatės MANGOPAY elektronine mokėjimo sistema, MANGOPAY renka mokėjimo informaciją, kuri yra reikalinga pagal pasirinktą mokėjimo būdą (pvz., kredito kortelė, PayPal, Google Pay). Tada mokėjimas vykdomas per MANGOPAY ir jūsų pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją (pvz., PayPal, Google Pay). Šiuo atžvilgiu taikomi MANGOPAY ir atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo duomenų apsaugos reglamentai. Daugiau informacijos apie mokėjimo procedūrą bei mokėjimo paslaugų teikėjus rasite mūsų Taisyklių 13 dalyje. 

Jei mokate kredito kortele, Vinted matys tik pirmuosius šešis ir paskutiniuosius keturis jūsų kortelės numerio skaičius. Šią informaciją naudosime tik norėdami patvirtinti mokėjimą.

Nustatant piniginę ir naudojant elektroninę mokėjimo sistemą MANGOPAY, Vinted ir MANGOPAY veikia kaip bendri valdytojai ir kartu prisiima atsakomybę už tvarkymą.

MANGOPAY, teikdama reguliuojamas paslaugas mūsų nariams kaip elektroninių pinigų įstaiga, visų pirma, renka ir naudoja asmens duomenis šiais tikslais: piniginei atidaryti ir tvarkyti; mokėjimo operacijoms priimti ir vykdyti; ryšiams su klientais ir pretenzijoms tvarkyti; kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šiame kontekste Vinted tik iš dalies nustato priemones, naudojamas renkant ir naudojant jūsų duomenis, kaip nurodyta aukščiau. Šiame kontekste jūsų naudojama Platforma gali būti laikoma ryšio su MANGOPAY API komunikacijos kanalu ir būti vienintelė priemonė, per kurią duomenų subjektas gali susisiekti dėl savo asmens duomenų rinkimo ir klientų aptarnavimo klausimų. 

Vinted MANGOPAY paslaugomis naudojasi siekdama savo mokėjimo puslapyje generuoti įvesties laukus, kuriuose renkami mokėjimo duomenys. Šio tvarkymo tikslą nustato Vinted – Platformos leidėjas ir jos mokėjimo puslapio savininkas. Vis dėlto, MANGOPAY nustato duomenų įvesties laukus ir palaiko ryšį su MANGOPAY pasirinktu mokėjimo paslaugų teikėju. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip MANGOPAY renka ir naudoja jūsų duomenis, rasite MANGOPAY privatumo politikoje: www.mangopay.com/privacy/

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). 

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Operacijos duomenys saugomi 13 mėnesių nuo operacijos dienos.

Vinted ir MANGOPAY susitarimo dėl bendros atsakomybės esmė (GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinys).

Norime jus informuoti apie mūsų ir MANGOPAY susitarimo dėl bendros atsakomybės esmės. Vinted ir MANGOPAY yra bendrai veikiantys valdytojai pagal GDPR 26 str. 1 punkto 1 sakinį. Vinted ir MANGOPAY bendras valdymas yra apribotas duomenų rinkimu ir atskleidimu juos perduodant MANGOPAY, taip pat apima duomenų tvarkymą, susijusį su piniginės nustatymu. 

Kadangi yra du valdytojai, norime paaiškinti, kas už ką atsakingas. Vinted atsakinga už jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą pagal GDPR 13 ir 14 str. – ši informacija pateikta aukščiau. Vinted taip pat atsakinga už jūsų informavimą apie Vinted ir MANGOPAY susitarimą dėl bendros atsakomybės esmės pagal GDPR 26 str. 2 punkto 2 sakinį. 

Kontaktinis subjektas, jei norite pasinaudoti savo teisėmis: Jei norite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis arba pateikti pretenziją, susijusią su aukščiau minėtu duomenų rinkimu ir naudojimu, pirmiausia turėtumėte kreiptis į Vinted, kaip pagrindinį kontaktinį subjektą šiais klausimais (GDPR 26 str. 1 punkto 3 sakinys). Jei vis tiek reikia tiesiogiai susisiekti su MANGOPAY, galite kreiptis į jų duomenų apsaugos pareigūną šiuo el. pašto adresu: [email protected] Jūsų teisės šiame kontekste reiškia teisę valdytojo prašyti pasiekti duomenis (GDPR 15 str.), juos taisyti (GDPR 16 str.), šalinti asmens duomenis (GDPR 17 str.), apriboti su jumis susijusį tvarkymą (GDPR 18 str.) arba prieštarauti tvarkymui (GDPR 21 str.) bei teisę į duomenų perkeliamumą (GDPR 20 str.). Patvirtiname, kad norėdami pasinaudoti atitinkamomis teisėmis, galite susisiekti su Vinted arba MANGOPAY. Jei reikia, Vinted ir MANGOPAY jūsų prašymą persiųs kitai šaliai, kad būtų įgyvendintos duomenų subjekto teisės.

Vinted ir MANGOPAY visus kitus įsipareigojimus vykdo pagal GDPR. Šie kiti įsipareigojimai tiesiogiai neapima jūsų, kaip duomenų subjekto; tai labiau bendro pobūdžio valdytojų prievolės, pavyzdžiui, saugumo priemonių palaikymas ir tvarkymo veiklos registravimas.

 

2.5.4. Norėdami leisti jums atlikti mokėjimus mūsų .pl Platformoje

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik Lenkijos Platformai.

 

Jei Platformoje parduodate daiktus, kad galėtumėte tai daryti, turite sutikti su mokėjimo paslaugų teikėjo ADYEN N.V. (Nyderlandai) (toliau – „ADYEN“) mokėjimo sąlygomis ir nuostatomis. Tai atliekama prisijungiant prie mūsų svetainės. Pagal ADYEN mokėjimo sąlygas ir nuostatas, Vinted pasidalins jūsų asmens duomenimis su ADYEN. ADYEN šią informaciją tvarko pagal galiojančius įstatymus ir ADYEN privatumo politiką

Jei Platformoje perkate daiktus, ADYEN renka mokėjimo informaciją, kuri yra reikalinga pagal pasirinktą mokėjimo būdą (pvz., kredito kortelė, Google Pay ir pan.) ir kurios reikia jūsų sandoriui patvirtinti ir apdoroti. Šiuo atžvilgiu taikomi ADYEN ir atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo duomenų apsaugos reglamentai.

Mes negauname visų jūsų kortelės duomenų (gauname tik duomenis, nurodytus 2.5.1 punkte aukščiau), kadangi šie duomenys yra užkoduoti ir persiunčiami sandorį tvarkančiai ADYEN. Šią informaciją naudosime tik norėdami patvirtinti mokėjimą.

Vinted ADYEN paslaugomis naudojasi siekdama savo mokėjimo puslapyje generuoti įvesties laukus, kuriuose renkami mokėjimo duomenys. Šio tvarkymo tikslą nustato Vinted – Platformos leidėjas ir jos mokėjimo puslapio savininkas. Vis dėlto, ADYEN nustato duomenų įvesties laukus ir palaiko ryšį su ADYEN pasirinktu mokėjimo paslaugų teikėju. 

Jei jums reikia tiesiogiai susisiekti su ADYEN, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Patvirtiname, kad norėdami pasinaudoti atitinkamomis teisėmis, galite susisiekti su Vinted arba ADYEN. Jei reikia, Vinted ir ADYEN jūsų prašymą persiųs kitai šaliai, kad būtų įgyvendintos duomenų subjekto teisės. Vinted ir ADYEN visas prievoles vykdo pagal GDPR.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). 

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Operacijos duomenys saugomi 13 mėnesių nuo operacijos dienos.

 

2.5.5. Norėdami leisti jums atlikti mokėjimus .com Platformoje

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik Amerikos Platformai.

Jei Platformoje perkate daiktus, jūsų kredito kortelės ir Vinted piniginės mokėjimai yra apdorojami mūsų elektroninių mokėjimų sistemoje STRIPE (žr. mūsų Taisykles), kurią valdo Stripe, Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos) (toliau – „STRIPE“). Norėdami naudotis STRIPE, Platformoje turite susikurti elektroninę piniginę (Platformoje vadinama pinigine) ir pateikti toliau nurodytą informaciją, kurią perduosime STRIPE:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Adresą;
 5. Valstybę;
 6. paštą;
 7. IP adresą;
 8. Socialinio draudimo numerį (paskutinius 4 skaitmenis);
 9. Banko sąskaitos numerį.

Jei naudojatės STRIPE elektronine mokėjimo sistema, STRIPE renka mokėjimo informaciją, kuri yra reikalinga pagal pasirinktą mokėjimo būdą. Tada mokėjimas įvykdomas per STRIPE ir jūsų pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją. Šiuo atžvilgiu taikomi STRIPE ir atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo duomenų apsaugos reglamentai. Daugiau informacijos apie mokėjimo procedūrą bei mokėjimo paslaugų teikėjus rasite mūsų Taisyklių 13 dalyje. 

Jei mokate kredito kortele, Vinted matys tik paskutinius keturis jūsų kortelės numerio skaičius. Šią informaciją naudosime tik norėdami patvirtinti mokėjimą.

STRIPE, teikdama reguliuojamas paslaugas mūsų nariams kaip elektroninių pinigų įstaiga, visų pirma, renka ir naudoja asmens duomenis šiais tikslais: piniginei atidaryti ir tvarkyti; mokėjimo operacijoms priimti ir vykdyti; ryšiams su klientais ir pretenzijoms tvarkyti; kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šiame kontekste jūsų naudojama Platforma gali būti laikoma ryšio su STRIPE API komunikacijos kanalu ir būti vienintelė priemonė, per kurią duomenų subjektas gali susisiekti dėl savo asmens duomenų rinkimo ir klientų aptarnavimo klausimų. 

Vinted STRIPE paslaugomis naudojasi siekdama savo mokėjimo puslapyje generuoti įvesties laukus, kuriuose renkami mokėjimo duomenys. Šio tvarkymo tikslą nustato Vinted – Platformos leidėjas ir jos mokėjimo puslapio savininkas. Vis dėlto, STRIPE nustato duomenų įvesties laukus ir palaiko ryšį su STRIPE pasirinktu mokėjimo paslaugų teikėju. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip STRIPE renka ir naudoja jūsų duomenis, rasite STRIPE privatumo politikoje, adresu: https://stripe.com/privacy. Jei vis tiek reikia tiesiogiai susisiekti su STRIPE, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Patvirtiname, kad norėdami pasinaudoti atitinkamomis teisėmis, galite susisiekti su Vinted arba STRIPE. Jei reikia, Vinted ir STRIPE jūsų prašymą persiųs kitai šaliai, kad būtų įgyvendintos duomenų subjekto teisės. Vinted ir STRIPE visas prievoles vykdo pagal GDPR.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (pagal mūsų Taisykles) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis). 

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Operacijos duomenys saugomi 13 mėnesių nuo operacijos dienos.

 

2.5.6. Norėdami atlikti patikras Pažink savo klientą (angl. know your customer, KYC) .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at Platformose

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik mūsų Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Portugalijos, Anglijos, Vokietijos ir Austrijos Platformoms.

Kai tik pasieksite įmokėjimo ar išmokėjimo ribą, MANGOPAY paprašys pateikti jūsų paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo, įskaitant laikiną vairuotojo pažymėjimą, kopiją. Tokiu atveju rinksime toliau nurodytus duomenis ir perduosime juos mokėjimo paslaugų teikėjams, kad mokėjimo paslaugų teikėjas galėtų atlikti saugos patikrą (Pažink savo klientą (KYC)):

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Valstybę;
 4. Adresą;
 5. Informaciją, esančią pateiktame dokumente (tikslus sąrašas priklauso nuo pateikto dokumento): dokumento numerį, nuotrauką, lytį, pilietybę, išdavimo datą, galiojimo datą, gimimo vietą, asmens kodą, parašą ir kitą konkretaus dokumento informaciją.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo teisėtą interesą pateikti MANGOPAY reikiamą informaciją, kad MANGOPAY galėtų laikytis jiems taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkamus ir naudojamus asmens duomenis Vinted perduoda MANGOPAY (Liuksemburgas);

Aukščiau minėtam tikslui renkami asmens duomenys saugomi tol, kol ši informacija perduodama MANGOPAY.

 

2.5.7. Norėdami atlikti patikras Pažink savo klientą (angl. know your customer, KYC) .pl Platformose

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik Lenkijos Platformai.

Kai tik pasieksite įmokėjimo ar išmokėjimo ribą, ADYEN paprašys pateikti jūsų paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo, įskaitant laikiną vairuotojo pažymėjimą, kopiją. Tokiu atveju rinksime toliau nurodytus duomenis ir perduosime juos mokėjimo paslaugų teikėjams, kad ADYEN galėtų atlikti saugos patikrą (Pažink savo klientą (KYC)):

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Valstybę;
 4. Adresą;
 5. Informaciją, esančią pateiktame dokumente (tikslus sąrašas priklauso nuo pateikto dokumento): dokumento numerį, nuotrauką, lytį, pilietybę, išdavimo datą, galiojimo datą, gimimo vietą, asmens kodą, parašą ir kitą konkretaus dokumento informaciją.

Atlikdama atskirą saugos patikrą, ADYEN taip pat gali paprašyti banko išrašo nuotraukos / ekrano kopijos, kur būtų nurodytos per vieną mėnesį atliktos operacijos. Tokiu atveju rinksime toliau nurodytą ADYEN parašomą informaciją:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Valstybę;
 4. Adresą;
 5. Informaciją, esančią pateikiamame išraše: sąskaitos savininko vardą ir pavardę, operacijų istoriją (įmokas, mokesčius, išėmimą) ir kitą konkrečiame įraše esančią informaciją.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo teisėtą interesą pateikti ADYEN reikiamą informaciją, kad ADYEN galėtų laikytis jiems taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis). 

Aukščiau minėtam tikslui renkami asmens duomenys saugomi tol, kol ši informacija perduodama mūsų mokėjimo paslaugų teikėjui ADYEN.

 

2.5.8. Norėdami atlikti patikras Pažink savo klientą (angl. know your customer, KYC) .com Platformose

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik Amerikos Platformai.

Kai tik pasieksite įmokėjimo ar išmokėjimo ribą, STRIPE paprašys pateikti jūsų paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo, įskaitant laikiną vairuotojo pažymėjimą, kopiją. Tokiu atveju rinksime toliau nurodytus duomenis ir perduosime juos mokėjimo paslaugų teikėjams, kad mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas STRIPE galėtų atlikti saugos patikrą (Pažink savo klientą (KYC)):

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Valstybę;
 4. Adresą;
 5. Socialinio draudimo numerį;
 6. Banko kodą;
 7. Banko sąskaitos numerį;
 8. Asmens kodą;
 9. Informaciją, esančią pateiktame dokumente (tikslus sąrašas priklauso nuo pateikto dokumento): dokumento numerį, nuotrauką, lytį, pilietybę, išdavimo datą, galiojimo datą, gimimo vietą, asmens kodą, parašą ir kitą konkretaus dokumento informaciją.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo teisėtą interesą pateikti STRIPE reikiamą informaciją, kad STRIPE galėtų laikytis jiems taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis). 

Aukščiau minėtam tikslui renkami asmens duomenys saugomi tol, kol ši informacija perduodama mūsų mokėjimo paslaugų teikėjui STRIPE.

 

2.5.9. Norėdami atlikti politikoje dalyvaujančių asmenų (angl. politically exposed person, PEP) patikras .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at Platformose

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis taikoma tik mūsų Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Portugalijos, Anglijos, Vokietijos ir Austrijos Platformoms.

Retkarčiais gali būti reikalaujama papildomos informacijos, kad galėtumėte toliau naudotis Vinted. Jei Platformoje sudarote daug sandorių, mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas MANGOPAY gali atlikti daugiau patikrų, tokiu būdu taikydamas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones. Tokiu atveju rinksime ir naudosime toliau nurodytus asmens duomenis, pateikiamus deklaracijoje dėl politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP):

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą ir vietą;
 3. Valstybę, kurioje gyvenate;
 4. Adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. pašto adresą;
 7. Užimamas pareigas ir valstybę, kurioje jos einamos;
 8. Platformoje naudojamų lėšų kilmę ar lėšų paskyrimo vietą;
 9. Informaciją, susijusią su politikoje dalyvaujančiais giminaičiais – ryšį su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, vardus ir pavardes, gimimo datas ir vietas;
 10. Dabartinį darbą;
 11. Datą;
 12. Parašą.

Tai būtina, kad MANGOPAY galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis ir 9 str. 2 punkto g dalis).

Aukščiau minėtam tikslui renkami asmens duomenys saugomi tol, kol ši informacija perduodama mūsų mokėjimo paslaugų teikėjui MANGOPAY.

 

2.5.10. Norėdami grąžinti pinigus

Jei įsigyta prekė nebuvo išsiųsta, yra sugadinta arba neatitinka aprašymo ir dėl to pateikiate pretenziją, mes renkame ir naudojame su pirkimu susijusius duomenis (žr. 2.5.3, 2.5.4 ir 2.5.5 punktus aukščiau), kad galėtume grąžinti pinigus.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Operacijos duomenys saugomi 13 mėnesių nuo operacijos dienos.

 

2.5.11. Norėdami saugoti finansinius įrašus 

Jei naudodamiesi Platforma dalyvaujate pirkimo-pardavimo ir (arba) kitokiuose sandoriuose, Vinted rinks ir naudos toliau nurodytus duomenis, kad atliktų su apskaita susijusias pareigas:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Adresą;
 3. PVM kodą (jei taikoma);
 4. Tiekiamų prekių ir (arba) suteiktų paslaugų vertę ir aprašą.

Tai būtina, kad Vinted galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Pagal finansinius reglamentus, sandorius patvirtinančius apskaitos dokumentus turime saugoti 10 metų.

 

2.6. Norėdami leisti Platformoje nusipirktų prekių siuntimą

Atkreipkite dėmesį, kad ši dalis netaikoma Lietuvos ir Čekijos Vinted platformoms.

Vinted siekia, kad Platformoje įsigytų prekių siuntimas būtų kuo sklandesnis ir patogesnis, todėl Platformoje siūlo įvairius siuntimo būdus.

Kai kuriose Platformose Vinted nesiūlo siuntimo būdų (būtent, Vinted.lt, Musumazyliai.lt ir Vinted.cz). Todėl šis privatumo politikos skyrius aktualus tik tada, jei naudojatės kitomis Vinted Platformomis. 

Dauguma jūsų asmens duomenų reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Šie duomenys taip pat naudojami Platformai tobulinti, kad ji būtų patogesnė mūsų nariams (žr. 2.2.12 punktą).

 

2.6.1. Norėdami leisti jums siųsti ir gauti prekes

Jei pasirenkate įvesti siuntimo informaciją arba perkate, parduodate ar keičiatės daiktais, mes siuntimo tikslais renkame ir naudojame tokius duomenis:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Valstybę;
 3. Miestą;
 4. Adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. pašto adresą;
 7. Parašą;
 8. Siuntos pristatymo punkto adresą;
 9. Siuntos sekimo numerį;
 10. Siuntos pristatymo patvirtinimą;
 11. Kitą siuntimo informaciją, kurios reikalauja konkretus siuntimo paslaugų teikėjas.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). 

Šiuo tikslu renkamus ir naudojamus asmens duomenis perduodame šiems gavėjams:

 1. Prekės pardavėjui;
 2. Jei negalime rinkti siuntos sekimo informacijos tiesiai iš konkretaus siuntimo paslaugų teikėjo, naudojamės siuntimo paslaugų teikėju AfterShip Limited (Honkongas, Kinija). Asmens duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygasduomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų.
 3. Jei siuntimo paslaugų teikėjas savo siuntimo paslaugas integruoja tiesiogiai Vinted, aukščiau minėtus duomenis taip pat tiesiogiai teikiame jūsų pasirinktam siuntimo paslaugų teikėjui:
  1. Mondial Relay (Prancūzija);
  2. Chronopost (Prancūzija);
  3. Mondial Relay S.A.S.U. Sucursal en España (Ispanija);
  4. Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A.S.M.E. (Ispanija);
  5. Hermes Parcelnet Limited (Jungtinė Karalystė);
  6. PostNL B.V. (Nyderlandai);
  7. Koninklijke PostNL B.V. (Nyderlandai);
  8. DHL Parcel B.V. (Nyderlandai);
  9. DPD (Nederland) B.V.;
  10. Hermes Germany GmbH (Vokietija);
  11. Packlink Shipping S.L. (Ispanija);
  12. InPost S.A. (Lenkija);
  13. UPS Europe SRL/BV (Belgija);
  14. DPD Deutschland GmbH (Germany);
  15. General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (Germany).

Kitu atveju siuntėjas pats privalo laikytis instrukcijų ir pateikti jūsų duomenis siuntimo paslaugų teikėjui.

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 10 metus.

 

2.6.2. Norėdami sekti jūsų siuntą

Kai Platformoje perkate, parduodate ar keičiatės daiktais, siuntų sekimo tikslais renkame ir naudojame tokius duomenis:

 1. Siuntos pristatymo datą ir laiką;
 2. Siuntos sekimo numerį;
 3. Adresą;
 4. Siuntos buvimo vietą.

Jei negalime rinkti sekimo informacijos tiesiai iš konkretaus siuntimo paslaugų teikėjo, aukščiau minėtą informaciją perduodame siuntimo paslaugų teikėjui AfterShip Limited (Honkongas, Kinija). Asmens duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas.

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 10 metus. 

 

2.7. Norėdami vykdyti rinkodaros veiklą

 

Vinted siekia įtraukti savo narius į rinkodaros kampanijas, kurios yra naudingos nariams. Tuo pačiu metu norime pristatyti jums rinkodaros medžiagą, kuri yra aktuali ir patraukli.

 

2.7.1. Norėdami siųsti jums rinkodaros el. laiškus

Galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros el. laiškus (toliau – „rinkodaros el. laiškai“). Jums registruojantis, paprašysime jūsų leidimo naudoti jūsų el. pašto adresą, kad galėtume siųsti jums rinkodaros el. laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, ypač apie Platformoje prieinamas prekes, specialius pasiūlymus ir rinkodaros kampanijas. Jei registruodamiesi neduosite sutikimo, jūs bet kada galite apsigalvoti ir duoti sutikimą gauti rinkodaros el. laiškus pakoreguodami Vinted paskyros nustatymus. 

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 punktas).

Leidimą siųsti rinkodaros el. laiškus galite duoti ir atšaukti bet kada ir tai galios į ateitį. Vinted paskyroje galite pakoreguoti nustatymus ir pasirinkti, kokius el. laiškus norite gauti, taip pat galite pasirinkti išjungti bet kokių tolesnių rinkodaros el. laiškų siuntimą. Kitas būdas – rinkodaros el. laiško pabaigoje galite spustelėti „Atsisakyti“. Leidimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo teisėtumui.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi, arba tol, kol atšaukiate leidimą.

 

2.7.2. Norėdami individualizuoti rinkodaros pranešimus

Norėdama individualizuoti rinkodaros pranešimus ir reklamas, Vinted naudos duomenis, kuriuos naudojote registruojantis Platformoje (žr. 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 punktus aukščiau) ir susijusius su Vinted paskyra (žr. 2.2 punktą), duomenis apie jūsų veiklą forume (žr. 2.1.10 punktą), jūsų žurnalo failus (žr. 2.3.1 punktą aukščiau) ir kitas priemones (žr. 2.7.7 punktą). Tai reiškia, kad davę sutikimą gausite rinkodaros pranešimus ir reklamas, pagrįstas jūsų interesais ir veikla Platformoje. 

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu teikti jums rinkodaros pranešimus, kurie, mūsų nuomone, jums gali būti aktualūs (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Bet kuriuo metu galite pasirinkti negauti individualizuotų rinkodaros pranešimų ir reklamos pakeisdami atitinkamas nuostatas, apsilankę Vinted paskyros privatumo nustatymų puslapyje. Leidimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo teisėtumui.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.7.3. Norėdami su jumis susisiekti dėl reklamos ir uždarbio galimybių

Jei užsiregistruojate Platformoje, mes galime su jumis susisiekti el. paštu arba per Platformos žinučių sistemą, kad galėtume pasiūlyti jūsų turinio (nuotraukų, vaizdo įrašų) mūsų socialinių tinklų profiliuose bendrinimą arba dalyvauti mūsų rinkodaros kampanijose. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad tik sutikimą davę nariai būtų rodomi mūsų socialinių tinklų profiliuose arba dalyvautų mūsų rinkodaros kampanijose. 

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu reklamuoti jus ir Vinted arba suteikti jums galimybių užsidirbti (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys laikomi tol, kol laikome duomenis, susijusius su jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tada, kai jūsų Vinted paskyra ištrinama, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tada, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi. Žinutės bus pašalintos po 12 mėnesių.

 

2.7.4. Norėdami vykdyti reklamos kampanijas, kuriose jūs dalyvautumėte

Jei sutiksite dalyvauti mūsų reklamos kampanijose, mes naudosime jūsų telefono numerį, kad su jumis susisiektume ir pateiktume pasiūlymą dalyvauti mūsų reklamos kampanijoje, taip pat suteiktume daugiau informacijos apie projektą. 

Jei su Vinted pasirašysite sutartį, susijusią su reklamos kampanija, rinksime ir naudosime toliau nurodytus duomenis, kad sudarytume ir vykdytume jūsų ir Vinted sutartį:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Pilietybę;
 4. Informaciją apie jūsų verslo liudijimą ar individualią verslo veiklą.

Jei nurodysite savo adresą ir atsiųsite kambario nuotraukas, tuo pasinaudosime ir atvyksime pas jus, kad nufilmuotume reklamą. Jei duosite sutikimą, reklamos kampanijose taip pat galime naudoti jūsų vardą, amžių, miestą ar istoriją.

Kvietimą dalyvauti mūsų reklamos kampanijose grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis). Jūsų dalyvavimo mūsų reklamos kampanijoje pagrindas yra Vinted ir jūsų sutartis (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Šie duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams (reklamos agentūroms, režisieriams), kurie atsakingi už reklamos kampanijos įgyvendinimą. 

Jums dalyvaujant mūsų reklamos kampanijoje, asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). 

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.7.5. Norėdami skelbti jūsų turinį mūsų socialinių tinklų paskyrose

Jei leisite, rinkodaros ir viešųjų ryšių tikslais mes skelbsime jūsų turinį savo socialinių tinklų paskyrose. 

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Sutikimą galite duoti ir atšaukti bet kada prisijungę prie Platformos, apsilankydami skiltyje „Privatumo nustatymai“ ir pakeisdami atitinkamus nustatymus.

Kad galėtume skelbti jūsų turinį savo socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija);
 2. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygasduomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų));
 3. Google Ireland Ltd. (Airija);
 4. Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygasduomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Airija);
 6. Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygasduomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi, arba tol, kol atšaukiate leidimą.

 

2.7.6. Norėdami leisti jums matyti individualizuotas reklamas

Vinted slapukų surinktus duomenis (žr. 4 dalį toliau) naudoja individualizuoti jums teikiamą reklamą. Tai reiškia, kad davę sutikimą gausite reklamas, pagrįstas jūsų interesais ir veikla Platformoje. Konkrečiai, Vinted rinks ir naudos tokius duomenis:

 1. Reklamos ID;
 2. Informaciją apie lankytojo lankomas svetaines – peržiūrėtų puslapių ir peržiūrėtų, spustelėtų, įdėtų į krepšelį ar Platformoje nusipirktų produktų sąrašą;
 3. Lankytojo peržiūrėtų puslapių universaliuosius adresus (nurodomuosius adresus), lankytojo anksčiau peržiūrėto puslapio universalųjį adresą;
 4. Techninę informaciją, susijusią su lankytojo (naudotojo atstovo) naršykle, įrenginio tipu ir operacinės sistemos versija;
 5. Laiko žymą (datą, laiką);
 6. Sutrumpintą ryšio IP adresą;
 7. Kitą informaciją, kurią renka konkretus reklamos paslaugų teikėjas.

Teisinis šių veiksmų pagrindas – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 str. 4 punktas. Tokį rinkimą ir naudojimą, kiek jis susijęs su asmens duomenimis, grindžiame jūsų sutikimu (GDPR 6 str. 1 punkto a dalis).

Bet kuriuo metu galite pasirinkti negauti individualizuotų rinkodaros pranešimų ir reklamos pakeisdami atitinkamus Platformos nustatymus. Leidimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo teisėtumui.

Norėdami leisti mūsų paslaugų teikėjams rodyti jums individualizuotą reklamą, jūsų duomenis teikiame partneriams, kurie teikia individualizuotos reklamos paslaugas.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi, arba tol, kol atšaukiate leidimą.

 

2.7.7. Norėdami įvertinti reklamos kampanijų efektyvumą

Kai naudojatės Platforma, Vinted analizuoja savo rinkodaros veiklą ir kaip naudojatės Platforma (kai užsiregistruojate, prisijungiate, sukuriate skelbimą, ką nors parduodate, keičiate ar perkate, įkeliate daikto nuotrauką, atidarote mūsų Programėlę, užsiregistruojate arba įdiegiate Programėlę ir kt.), kad galėtų įvertinti reklamos kampanijų efektyvumą ir geriau suprasti lankytojų elgesį jiems peržiūrėjus tam tikrą reklamą ir apsilankius mūsų Platformoje arba atsisiuntus Programėlę.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu verslo interesu įvertinti savo reklamos kampanijų efektyvumą, kad galėtume jas tobulinti (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Norėdami atlikti aukščiau minėtą vertinimą, naudojamės paslaugomis, kurias teikia toliau nurodyti paslaugų teikėjai, ir šiuo tikslu perduodame asmens duomenis:

 1. Adjust GmbH (Vokietija).

Norėdami optimizuoti savo reklamos kampanijas, tam tikrą informaciją apie jūsų veiklą, pavyzdžiui, programėlės atidarymą, naršymo sesijas, registraciją, prisijungimą, informaciją apie daikto skelbimą, daikto nuotraukos įkėlimą, nusipirktą daiktą ir pan., siunčiame Google ir Facebook reklamos platformoms. Dėl to duomenis apie jūsų veiklą perduodame šiems gavėjams:

 1. Facebook (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 2. Google (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.7.8. Norėdami tvarkyti savo socialinių tinklų profilius

Jei domitės mūsų veikla ir sekate mūsų profilius socialiniuose tinkluose, mes renkame ir naudojame toliau nurodytus jūsų duomenis, kad galėtume tvarkyti savo socialinių tinklų puslapius:

 1. Vardą ir pavardę;
 2. pašto adresą;
 3. Lytį;
 4. Valstybę;
 5. Nuotrauką;
 6. Žinutę;
 7. Žinutės gavimo datą ir laiką;
 8. Žinutės turinį;
 9. Žinutės priedus;
 10. Atsakymą į žinutę;
 11. Atsakymo į žinutę laiką;
 12. Informaciją apie mūsų reitingą;
 13. Įrašo komentarus;
 14. Įrašų bendrinimą;
 15. Informaciją apie reakcijas į paskelbtus įrašus.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame savo teisėtu interesu tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Norėdami tvarkyti savo socialinių tinklų paskyras, gauname ir teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija);
 2. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 3. Google Ireland Ltd. (Airija);
 4. Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Airija);
 6. Facebook Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol esate užsiregistravę konkrečiame socialiniame tinkle.

Bendras duomenų valdymas su Facebook („puslapio įžvalgos“)

Vinted Facebook platformoje valdo vadinamąjį fanų puslapį. Facebook ir Vinted yra kartu atsakingi tik už vadinamųjų „įžvalgų duomenų“ tvarkymą (GDPR 26 str. 1 d. 1 sakinys) ir tik tiek, kiek šie duomenys yra naudojami sukuriant vadinamąsias „puslapių įžvalgas“ ir tik dėl žingsnių nuo duomenų surinkimo iš Vinted fanų puslapio iki jų perdavimo Facebook. Dėl kito duomenų tvarkymo Vinted ir Facebook yra atsakingi savarankiškai. 

Savo bendro duomenų valdymo apimtyje Vinted ir Facebook sudaro sutartį (vadinamąjį „puslapių įžvalgų valdytojo priedą“). Šis susitarimas apima duomenų, surenkamų ir naudojamų jums pasilankius arba sąveikaujant su mūsų fanų puslapiu, tvarkymą, tačiau tik tiek, kiek šie duomenys yra (vėliau) naudojami „puslapio įžvalgoms“. „Puslapio įžvalgos“ apima paslaugų analizę, padedančią mums geriau suprasti jūsų sąveiką su mūsų puslapiu. Šiame kontekste mes negaunami jokių asmens duomenų iš Facebook, tik anoniminius vertinimus ir iliustracijas. Facebook pateikia daugiau informacijos šiame „puslapių įžvalgų“ pagalbos puslapyjeInformacija apie duomenis „puslapio įžvalgoms“ yra renkami ir naudojami „puslapių įžvalgoms“ sukurti. Jie apima šiuos veiksmus:

 1. Peržiūras ir veiksmus su puslapiu, įrašu, vaizdo įrašu, istorija ar kitu su puslapiu susijusiu puslapiu;
 2. Prenumeratą ir prenumeratos atsisakymą;
 3. Reakcijas į puslapį ir prisidėjimą (pvz., „pamėgimą“; rekomendaciją, bendrinimą, komentarą, prenumeratą ir pan.);
 4. Puslapio prisidėjimo paslėpimą arba pranešimą apie jį kaip nepageidaujamą turinį;
 5. Pelės užvedimą ant puslapio nuorodos arba puslapio pavadinimo ar profilio nuotraukos tam, kad galėtumėte pamatyti puslapio turinio peržiūrą;
 6. Paspaudimus ant interneto svetainės nuorodos, telefono numerio, „maršruto planavimo“ mygtuko ar bet kokio kito mygtuko puslapyje;
 7. Renginio peržiūras puslapyje, reakcijas į renginį (įskaitant reakcijų tipą), paspaudimus ant nuorodos į renginio bilietus;
 8. Pokalbio per „Messenger“ pradėjimą puslapyje;
 9. Puslapyje esančioje parduotuvėje esančių daiktų peržiūras ar paspaudimus;
 10. IP adresus ir kitą informaciją pasiekiamą jūsų galiniame įrenginyje pagal slapukus.

Mūsų fanų puslapio lankytojų duomenų tvarkymas skirtas pateikti puslapį, o taip pat statistiškai įvertinti mūsų puslapio naudojimą. Šis vertinimas yra anonimizuojamas prieš pateikiant Vinted. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra GDPR 6 str. 1 d. f) punktas – mūsų teisėti interesai tvarkyti asmens duomenis apsilankius puslapyje ir sukurti „puslapio įžvalgas“ apima įmonės ir Platformos atstovavimą, bei, pavyzdžiui, susisiekimą su nariais ir suinteresuotomis šalimis bei pateikiant informaciją apie produktus ir akcijas, o taip pat duomenų rinkimą kuriant anoniminius vertinimus ir iliustracijas apie mūsų fanų puslapio naudojimą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis (žr. 6 punktą žemiau), jums būtų tikrai efektyviau susisiekti tiesiogiai su Facebook. Jei jums vis vien reikia pagalbos įgyvendinant savo teises, galite susisiekti su mumis. Laikydamasis mūsų susitarimo, Facebook prisiima pagrindinę atsakomybę dėl pareigų, susijusių su bendru „įžvalgų duomenų“ tvarkymu. Tai apima šias teises:

 • Teisę susipažinti (GDPR 15 str.);
 • Teisę patikslinti (GDPR 17 str.);
 • Teisę apriboti tvarkymą (GDPR 18 str.);
 • Teisę į duomenų perkeliamumą (GDPR 20 str.); ir
 • Teisę prieštarauti (GDPR 21 str.).

Facebook pateikia daugiau informacijos kaip įgyvendinti šias teises informacijoje apie „puslapio įžvalgų duomenis“.

 

2.7.9. Norėdami leisti jums dalyvauti Vinted rekomendacijų programoje

Jei į Vinted platformą nukreipiate vieną ar daugiau draugų, galite uždirbti Vinted pirkimo kuponų. Norėdami leisti jums dalyvauti Vinted rekomendacijų programoje ir duoti Vinted pirkimo kuponą, mes rinksime ir naudosime tokius duomenis:

 1. Jūsų nario vardą;
 2. Jūsų rekomendacijos nuorodą;
 3. Jūsų pakviesto nario profilio duomenis;
 4. Jūsų pakviesto nario registracijos datą ir laiką;
 5. Jūsų pakviesto nario įkeltų daiktų skaičių;
 6. Daiktų įkėlimo datą ir laiką;
 7. Informaciją apie sėkmingą jūsų pakviesto nario paskelbtų daiktų pardavimą;
 8. Pirkimo čekį;
 9. Pirkimo čekio sumą;
 10. Pirkimo čekio galiojimo datą;

Duomenų rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties su jumis (Taisyklių) vykdymas (GDPR 6 str. 1 punkto b dalis).

Asmens duomenys reikalingi, kad galėtume su jumis sudaryti sutartį (Taisykles). Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime su jumis sudaryti ir vykdyti sutarties (Taisyklių). 

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.8. Teisiniams tikslams

 

2.8.1. Norėdami tvarkyti jūsų prašymus, susijusius su asmens duomenimis 

Jei pasinaudosite savo įstatyminėmis teisėmis, susijusiomis su jūsų duomenimis (žr. 6 dalį toliau), kartu su kitais Vinted turimais duomenimis rinksime ir naudosime duomenis, esančius jūsų prašyme, kad galėtume išnagrinėti prašymą, į jį atsakyti ir, jei reikia, imtis reikiamų veiksmų.

Norėdama atsakyti į jūsų prašymus, Vinted teikia jūsų duomenis partneriams, kurie konsultuoja duomenų apsaugos teisės klausimais.

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu įgyvendinti mūsų narių teises (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi dvejus metus nuo tos dienos, kai atsakome į jūsų prašymą.

 

2.8.2. Norėdami teikti informaciją teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms

Jei turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad užsiimate neteisėta veikla, mes rinksime ir naudosime reikiamus jūsų profilio duomenis (žr. 2.1 punktą), su jūsų veikla Platformoje susijusius duomenis (žr. 2.2 punktą) ir saugumo tikslais renkamus bei naudojamus duomenis (žr. 2.3 ir 2.4 punktus) tam, kad apie tai galėtume pranešti teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Aukščiau minėtus duomenis teisėtvarkos ir kitoms valstybinėms institucijoms Vinted taip pat teikia gavusi prašymą pateikti informacijos šių institucijų atliekamiems tyrimams.

Tai būtina, kad Vinted galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Asmens duomenys reikalingi, siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.8.3. Norėdami laikytis specialių duomenų saugojimo reikalavimų pagal Prancūzijos įstatymą Nr. 2011-219 (kai naudojatės .fr Platforma)

Jei esate registruotas narys, gyvenantis Prancūzijoje, pagal prieglobos paslaugų teikėjams taikomą 2011 m. vasario 25 d. įstatymą Nr. 2011-219 dėl duomenų saugojimo ir perdavimo, mūsų reikalaujama jūsų asmens duomenis saugoti tam tikrą laikotarpį, kad būtų galima nustatyti bet kokio asmens, susijusio su internetinio turinio kūrimu, tapatybę. Tai privalome daryti, kad vykdytume teisinius reikalavimus ir toliau nurodytus duomenis pateiktume valdžios institucijoms, jei jos pateiktų tokį prašymą.

Kaskart, kai turinys sukuriamas, pakeičiamas ar pašalinamas, prieglobos paslaugų teikėjai, tokie kaip Vinted, privalo toliau nurodytus duomenis saugoti 1 metus po turinio sukūrimo, pakeitimo ar pašalinimo:

 1. Naudotojo vardą;
 2. IP adresą;
 3. Identifikatorių, informacinės sistemos priskirtą turiniui, kuris yra operacijos objektas: tai unikalus identifikatorius, kurį prieglobos paslaugų teikėjas priskiria konkrečiam turiniui, esančiam jo duomenų bazėje (pvz., skelbimo nuoroda, universalusis adresas, komentaro Vinted forume nuoroda ir pan.);
 4. Protokolų, naudojamų prisijungiant prie paslaugos ir perduodant turinį, tipus (pvz., FTP perdavimas, prieiga per žiniatinklio sąsają ir kt.);
 5. Operacijos pobūdį (turinio sukūrimą, keitimą ar pašalinimą);
 6. Platformoje atliktos turinio sukūrimo, pakeitimo ar pašalinimo procedūros datą ir laiką.

Duomenis, susijusius su paskyros sukūrimu (tokie duomenys turi būti saugomi vienerius metus po paskyros pašalinimo):

 1. IP adresą, kuriuo asmuo naudojosi susikurdamas paskyrą;
 2. Paskyrą sukūrusio asmens vardą ir pavardę (arba įmonės pavadinimą, bet Vinted tai šiuo metu netaikoma);
 3. Su paskyra susietus pašto adresus;
 4. Naudojamus slapyvardžius;
 5. Su paskyra susietus el. pašto adresus;
 6. Telefono numerius;
 7. Duomenis, suteikiančius galimybę patikrinti ar pakeisti pasirinktą slaptažodį – naujausią versiją.

Duomenis, susijusius su finansinėmis operacijomis, kai prieglobos paslaugų teikėjas ima mokestį už teikiamas paslaugas (taikoma atveju, kai pirkėjas pasirenka pasinaudoti Vinted pirkėjo apsaugos funkcija); tokie duomenys turi būti saugomi vienerius metus po mokėjimo operacijos:

 1. Naudotą mokėjimo tipą;
 2. Mokėjimo nuorodą;
 3. Sumą;
 4. Operacijos datą ir laiką.

Tai būtina, kad Vinted galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Asmens duomenys reikalingi, siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų.

Šiuo tikslu renkamus ir naudojamus duomenis saugome vienerius metus, kaip aprašyta aukščiau.

 

2.8.4. Norėdami laikytis Prancūzijos skaitmeninės respublikos įstatymo (kai naudojatės .fr Platforma)

Norėdami rodyti aktualią mūsų Platformos versiją, kuri sukurta pagal Prancūzijos skaitmeninės respublikos įstatymą, renkame jūsų buvimo vietos (šalies) duomenis pagal IP adresą, kad nustatytume, ar fiziškai esate Prancūzijoje.

Tai būtina, kad Vinted galėtų laikytis taikomų teisinių įsipareigojimų (GDPR 6 str. 1 punkto c dalis).

Asmens duomenys reikalingi, siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, kai esate mūsų Platformos narys. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsime laikytis teisinių reikalavimų.

Šiuo tikslu Vinted renka ir naudoja jūsų duomenis tol, kol saugoma jūsų Vinted paskyra – 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pašalinta jūsų Vinted paskyra, arba 5 metus ir 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jūsų paskyra tapo neaktyvi.

 

2.8.5. Norėdami ginti Vinted teises ir interesus

Jei įsitraukiate į ginčą su Vinted arba turime vykdyti savo Taisykles ar kitaip ginti, užtikrinti vykdymą, pasinaudoti ar palaikyti savo teises, mes rinksime ir naudosime visus jūsų asmens duomenis, kuriuos turi Vinted, kad būtų rastas konkrečios situacijos sprendimas. 

Tokį rinkimą ir naudojimą grindžiame teisėtu interesu ginti Vinted teises bei interesus (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis).

Šiuo tikslu renkami ir naudojami asmens duomenys saugomi 1 metus nuo tos dienos, kai sužinome apie aukščiau minėtas aplinkybes, arba tol, kol išsprendžiamas ginčas ar vyksta teismo procesai, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių laikotarpių yra ilgesnis.

 

3. Asmens duomenų gavėjai

 

Vinted perduoda ar pasidalina asmens duomenimis su paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Paslaugų teikėjai, kuriems jūsų asmens duomenys perduodami ar bendrinami konkrečiais tikslais, yra aprašyti 2 dalyje aukščiau. Be to, paskiriame toliau išvardytus paslaugų teikėjus, kurie atitinkamai gauna asmens duomenis kaip duomenų gavėjai.

Nuolat vykdome ir tobuliname Platformos techninę priežiūrą, kad apsaugotume mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų paslaugas prieinamomis ir funkcionaliomis. Dėl šios priežasties jūsų profilio duomenis siunčiame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas:

 1. Amazon Web Services, Inc. (JAV)  (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 2. Google Ireland Ltd. (Airija), Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 3. Apple Distribution International (Airija), Apple Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 4. UAB Rakrėjus (Lietuva);
 5. AB Telia Lietuva (Lietuva);
 6. Microsoft Ireland Operations Limited (Airija), Microsoft Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
 7. Slack Technologies, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

Asmens duomenis perduodame advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, IT paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir archyvavimo paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas Vinted.

Be to, duomenis bendriname Vinted grupės viduje. Vinted grupėje tvarkomi duomenys perduodami UAB Vinted (Lietuva), kiek to reikia Vinted grupės valdymui. 

Pagal įstatymus Vinted įsipareigoja teikti asmens ir (arba) naudojimo duomenis tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar priežiūros institucijoms, jei tai reikalinga siekiant išvengti pavojaus visuomenei ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Vinted gali bendrinti jūsų duomenis su trečiosiomis šalimis, kai joms pagal Taisykles (rasite pasinaudoję nuoroda https://www.vinted.lt/terms_and_conditions) perduoda teises ir įsipareigojimus, susijusius su jūsų ir Vinted sutartiniais santykiais, ypač sektoriaus ar veiklos perdavimo atveju, įmonių susijungimo atveju, kai įsteigiama nauja bendrovė arba įmonės prijungimo, atsiejimo ar kitų valdymo pokyčių atvejais, kai tai turi įtakos Vinted. Prieš tokį įvykį Vinted jus atskirai informuos apie jūsų duomenų bendrinimą ir gaus jūsų sutikimą, jei tai privaloma pagal teisės aktus.

 

4. Slapukų naudojimas

 

Vinted Platformoje naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų slapukų politikoje.

 

5. Teisė taisyti

 

Kadangi nuolat tobuliname savo paslaugas, pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, atsižvelgdami į galiojančius reglamentus. Bet kokie pakeitimai bus iškart skelbiami šiame puslapyje. Nepaisant aukščiau minėtų dalykų, jūs reguliariai turėtumėte tikrinti šį puslapį, ar nėra kokių nors atnaujinimų.

 

6. Jūsų įstatyminės teisės, susijusios su jūsų duomenimis

 

6.1. Kokios yra jūsų teisės?

 

Atsižvelgiant į sąlygas, apribojimus ir išimtis, kurias nustato įstatyminės duomenų apsaugos nuostatos, jūs galite bet kada pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis.

 • Jūs turite teisę būti informuoti, kokius duomenis renkame ir naudojame, prašyti prieigos prie duomenų arba jų kopijos (teisė susipažinti). Visus duomenis, kuriuos aktyviai pateikėte Platformoje (2.1, 2.5 ir 2.6 punktai), galite bet kada pasiekti per savo Vinted paskyrą.
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs duomenys būtų papildyti, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį (teisė taisyti). Visus duomenis, kuriuos aktyviai pateikėte Platformoje (2.1, 2.5 ir 2.6 punktai), jūs galite bet kada patys pataisyti savo Vinted paskyroje (išskyrus išsiųstas žinutes ir kitus įrašus forume arba atsiliepimus). 
 • Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti, jei tam turite pagrįstą priežastį (teisė pašalinti).
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenų rinkimas ir naudojimas būtų apribotas, su sąlyga, kad laikomasi įstatymais numatytų kriterijų (teisė apriboti tvarkymą);
 • Atsižvelgiant į įstatymų numatytus kriterijus, turite teisę gauti jūsų pateiktus duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui arba, kai techniškai įmanoma, galite prašyti, kad šiuos duomenis perkeltų Vinted (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Jūs turite teisę nepatirti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, įskaitant profiliavimą, poveikio, kai tokie sprendimai turi jums teisinių ar panašiai reikšmingų pasekmių, nebent tenkinamos įstatymais nustatytos tokio automatinio sprendimų priėmimo sąlygos.
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad duomenys būtų renkami ir naudojami – tik tais atvejais, kai rinkimas ir naudojimas atliekami vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus (GDPR 6 str. 1 punkto e dalis) arba remiantis teisėtu interesu (GDPR 6 str. 1 punkto f dalis), įskaitant profiliavimą paremto tais pačiais duomenų rinkimo ir naudojimo pagrindais, kaip paaiškinta šio pareiškimo kitose dalyse (teisė prieštarauti). Jūs taip pat turite teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jūs turite teisę bet kada atsiimti mums duotą leidimą. Toks atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo, pagrįsto duotu sutikimu, teisėtumui. Galite atšaukti duotą leidimą siųsti naujienlaiškį pakoreguodami Vinted paskyros nuostatas, kad būtų blokuojamas tolesnių rinkodaros el. laiškų siuntimas. Kitas būdas – rinkodaros el. laiško pabaigoje galite spustelėti „Atsisakyti“.
 • Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami, kai naudojatės savo teisėmis.

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis šioje dalyje nurodytomis teisėmis, galite pateikti prašymą Vinted, pasinaudoję nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 7 dalį toliau). Neatsižvelgiant į kitus teisių gynimo būdus, jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijoms.

 

6.2. Kokia yra mano teisė žinoti apie renkamus, atskleidžiamus ar perduodamus mano asmens duomenis?

 

Jūs turite teisę prašyti, kad atskleistume jums tam tikrą informaciją apie tai, kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Gavę ir patvirtinę jūsų prašymą, atsižvelgiant į prašymo pobūdį, atskleisime jums, kokius duomenis apie jus renkame, kokios yra apie jus surinktų duomenų šaltinių kategorijos, kokiais verslo ar komerciniais tikslais renkame ar bendriname šią asmeninę informaciją, kokios yra kategorijos trečiųjų šalių, su kuriomis bendriname šią asmeninę informaciją, kokius konkrečius asmeninės informacijos elementus surinkome apie jus. Kaip paaiškinta aukščiau, galime verslo ar komerciniu tikslu atskleisti asmens duomenų trečiosioms šalims. Todėl turite teisę žinoti, kokius asmens duomenis atskleidėme apie jus ir kokios yra kategorijos trečiųjų šalių, kurioms buvo atskleisti asmens duomenys.

 

6.3. Kokia yra mano teisė prašyti pašalinti mano asmens duomenis?

 

Turite teisę prašyti pašalinti mūsų surinktus ir saugomus jūsų asmens duomenis, jei ši informacija naudojama ne pagal galiojančius įstatymus. Kai gausime ir patvirtinsime jūsų prašymą, pašalinsime (ir savo paslaugų teikėjams nurodysime pašalinti) jūsų asmens duomenis iš savo įrašų, nebent galiojantys įstatymai neleidžia pašalinti duomenų tam tikru atveju (pvz., duomenis būtina palikti, kad mes ar mūsų paslaugų teikėjas (-ai) galėtume užbaigti sandorį, kuriam rinkome asmens duomenis, pateikti jūsų prašomą prekę ar suteikti paslaugą, imtis veiksmų, pagrįstai numanomų atsižvelgiant į mūsų tęstinius verslo santykius su jumis arba kitaip vykdyti mūsų sutartį su jumis, aptikti saugumo incidentus, apsisaugoti nuo kenkėjiškos, klaidinančios, apgaulingos ar neteisėtos veiklos arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tokią veiklą atsakingus asmenis, laikytis teisinių įsipareigojimų, naudoti duomenis kitais vidiniais ir teisėtais tikslais, atitinkančiais duomenų pateikimo kontekstą).

 

6.4. Kokia yra mano teisė atsisakyti, kad mano asmens duomenimis būtų dalijamasi su reklamos partneriais?

 

Naudojimo duomenis teikiame reklamos partneriams, kurie suteikia mums galimybę rodyti jūsų interesais pagrįstą reklamą. Daugiau informacijos apie interesais pagrįstą reklamą rasite mūsų slapukų politikoje. Turite teisę mums nurodyti nebesidalinti jūsų asmens duomenimis su mūsų reklamos partneriams ir susilaikyti nuo to ateityje. Jei norite tai padaryti, atitinkamai pakoreguokite nustatymus, apsilankę mūsų slapukų politikoje.

 

6.5. Kaip patvirtinsite mano prašymą?

 

Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad galėtume pagrįstai patvirtinti, kad jūs esate asmuo (arba įgaliotas tokio asmens atstovas), kurio asmens duomenis renkame (vardas, pavardė, jūsų viešo profilio URL adresas, el. paštas ir kita informacija, kurios galime paprašyti patvirtinimo tikslais); išsamiai aprašykite savo prašymą, kad tinkamai suprastume, įvertintume ir atsakytume; patvirtinkite, kad esate asmuo, dėl kurio asmens duomenų teikiamas šis prašymas. Jei jūsų prašymą teikia įgaliotas atstovas, prie prašymo reikia pridėti rašytinį leidimą ir informaciją, patvirtinančią atstovo tapatybę. Negalėsime jums suteikti informacijos ar galimybės pasinaudoti savo teisėmis, jei negalėsime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimo teikti prašymą, taip pat patikrinti su jumis susijusios informacijos. Norėdami patikrinti jūsų tapatybę, galime paprašyti, kad pateiktumėte papildomą informaciją apie save. Šią informaciją ir prašyme pateikiamą informaciją naudosime tik norėdami patikinti jūsų tapatybę ar įgaliojimą teikti prašymą.

 

6.6. Ar galiu paskirti įgaliotąjį atstovą?

 

Be abejo. Galite paskirti įgaliotąjį atstovą, kad jis pateiktų atsisakymo prašymą jūsų vardu, jei pateiksite raštišką leidimą, kad tai leidžiate daryti įgaliotam atstovui. Tokiu atveju pateikite minėto leidimo kopiją, kaip nurodyta aukščiau esančioje dalyje „Kaip turiu pateikti prašymą?“. Įgalioto atstovo prašymą galime atmesti, jei jis nepateiks įrodymo, kad jūs įgaliojote jį veikti jūsų vardu. 

 

7. Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie tai, kaip renkame ir naudojame duomenis jums naudojantis Platforma ar sužinoti savo teises, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kaip nurodyta toliau.

Jei naudojatės .fr, .be, .arba .lu Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .it Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .es Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .pt Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .nl Platforma: [email protected]

Jei naudojatės .lt Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .de arba .at Platforma: [email protected], [email protected] arba [email protected] 

Jei naudojatės .pl Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .cz Platforma: [email protected] 

Jei naudojatės .uk Platform: [email protected] 

Jei naudojatės .com Platforma: [email protected] 

 

Vinted duomenų apsaugos pareigūnas 

Vinted, UAB

Švitrigailos g. 13

LT-03228 Vilnius

Lietuva 

.