Svarbūs atnaujinimai

Dėl COVID-19 plitimo bei įvestų apribojimų, siekiančių užtikrinti visuomenės saugumą, Vinted gali būti priversti reaguoti. Kviečiame apsilankyti COVID-19 skirtame puslapyje ir gauti daugiau informacijos.

Svarbūs atnaujinimai

Dėl COVID-19 plitimo bei įvestų apribojimų, siekiančių užtikrinti visuomenės saugumą, Vinted gali būti priversti reaguoti. Kviečiame apsilankyti COVID-19 skirtame puslapyje ir gauti daugiau informacijos.

Bendrosios taisyklės

 

Vinted naudojimosi Taisyklės

Paskutinės peržiūros data: 2020-09-30

Svetainę administruoja Vinted, UAB (bendrovės kodas 302767152), kurios registruota buveinė yra Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Lietuvos Respublika, Vinted grupės įmonė (toliau –„ mes“, „mūsų“ arba „Vinted“). Mūsų PVM mokėtojo kodas yra LT 10 00 06 91 89 14.

  1. SĄLYGŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šiomis Taisyklėmis privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine new.vinted.lt  ir (arba) „iOS“ ir „Android“ įrenginiams pritaikytomis mobiliosiomis programomis „Vinted“  (toliau – „Svetainė“) besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar yra registruotas vartotojas, ar naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – „Vartotojas“).  Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, neturėtumėte naudotis Svetaine ar joje naršyti.

1.2. Šios naudojimosi Taisyklės nurodo ir apima papildomas Taisykles, kurios taip pat taikomos naudojantis šia Svetaine:

1.2.1. Mūsų Katalogų taisykles ir Forumo taisykles, kurios taikomos jūsų apsilankymams Svetainėje ir kurios apima tai, ką galite įkelti į Svetainę, kokį turinį galime jums leisti skelbti ir kontaktų, kuriuos galite užmegzti su kitais šios Svetainės vartotojais, pobūdį.

1.2.2. Kainoraštį, kuriame nurodytas Mokamų paslaugų sąrašas ir atitinkami įkainiai bei papildomos sąlygos naudojantis kiekviena iš šių paslaugų.

1.3. Neprisiregistravę Lankytojai turi galimybę matyti ir naudotis tik kai kuriomis Svetainės funkcijomis. Tokie neprisiregistravę Lankytojai visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Katalogo taisyklių, Forumo taisyklių ir kitų privalomų Svetainės taisyklių tiek, kiek Svetainė gali būti naudojama.  

1.4. Visais pagalbos klausimais galite kreiptis į mūsų pagalbos centro puslapį. Jei turite teisinių klausimų, rašykite: [email protected]

1.5. Jei kompetentinga institucija kurią nors iš šiose Taisyklių pateiktų nuostatų ar jų dalį nurodys kaip negaliojančią, neteisėtą ar ji taptų neįgyvendinama, tokia nuostata bus atskirta nuo likusių Taisyklių, kurios toliau galios ir bus vykdomos tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

1.6. Paslaugos neskirtos naudoti jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams. Jei jums mažiau nei 18 metų, registruotis ir jūsų vardu naudotis Paslaugomis privalo vienas iš jūsų tėvų ar globėjų (kuriam daugiau nei 18 metų). Jūsų tėvai ar globėjai visada yra atsakingi už jūsų priežiūrą jums naudojantis Paslaugomis ir už šių Taisyklių laikymosi užtikrinimą. Jei pažeisite bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Vinted turi teisę laikyti jūsų tėvus ar globėjus atsakingais.

1.7. Siekdama įgyvendinti šias Taisykles kaip sutartį su Vartotoju ir kitais teisėtais tikslais, Vinted tvarkys Vartotojo asmens duomenis pagal Privatumo politiką.

2 TERMINAI

Pirkėjas – tai bet koks Vartotojas, Svetainėje įsigyjantis arba norintis įsigyti vieną arba daugiau Daiktų;

Daiktai – tai prekės ar daiktai, kurių pardavimo nedraudžia atitinkami valstybiniai įstatymai arba Katalogo taisyklės ir kuriuos Vartotojas įkelia į Svetainę tam, kad galėtų parduoti, keisti arba padovanoti;

Katalogas – tai elektroninis katalogas, į kurį įtraukti tos pačios rūšies Daiktai, laikantis nuostatos, kad visi Vartotojai privalo laikytis Vinted nustatytų Katalogo taisyklių ;

Vartotojo paskyra arba Paskyra – tai Vartotojo registracija Svetainėje norint naudotis Svetaine; sukurtoje paskyroje nurodomi asmens duomenys;

Forumas – tai Svetainės puslapis, kurioje Vartotojai gali viešai diskutuoti konkrečiomis temomis arba be jokios konkrečios temos. Forumui taikomas taisykles rasite čia:;

Kainoraštis –tai  dokumentas, kuriame nurodytos Vinted mokamų paslaugų kainos;

Asmeninės žinutės – tai Vartotojų bendravimas tarpusavyje siunčiant asmenines žinutes per Svetainės pranešimų sistemą;

Naujienos – tai Svetainėje skelbiami trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasiūlymai, konkursai arba naujos Paslaugos;

Privatumo politika – tai dokumentas, kuriame nurodyta, kaip Vinted renka, naudoja, saugo ir perduoda asmens duomenis ir kitą svarbią Lankytojų arba Vartotojų informaciją;

 

Slapukų politika – tai dokumentas, kuriame nurodyta, kaip Vinted renka, naudoja saugo ir perduoda asmens duomenis ir kitą svarbią Lankytojų arba Vartotojų informaciją, surinktą naudojant slapukus;

Paslaugos – tai visos paslaugos, įskaitant Pagrindines paslaugas, Papildomas paslaugas ir (arba) Mokamas paslaugas;

Mokamos paslaugos – tai papildomos Vinted teikiamos mokamos paslaugos, skelbiamos Svetainėje (kaip nurodyta Kainoraštyje), pavyzdžiui Skelbimų iškėlimas, kurios nėra laikomos pagrindinėmis paslaugomis ir kurioms taikomos atskiros naudojimo sąlygos;

Pagrindinės paslaugos – tai Vinted savo Vartotojams ir Lankytojams siūloma galimybė, tačiau tuo neapsiribojant, įkelti Daiktus į atitinkamą Katalogą, apžiūrėti Daiktus, tiesiogiai dalyvauti jų apsikeitimo arba pirkimo-pardavimo bei kituose Sandoriuose, bendrauti tarpusavyje asmeniškai ir (arba) viešai Forume;

Svetainė – tai Vinted svetainė ir „iOS“, „Android“ ar kitą operacinę sistemą naudojant atsisiųstos „Vinted“ mobiliosios programos.

Sandoris – tai visi sandoriai, kurių metu Daikto nuosavybės teisė ir (arba) naudojimasis juo pereina iš vieno Vartotojo kitam, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, pardavimo sutartį sudarytą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, arba apsikeitimą ar kitus tarp Vartotojų atliktus sandorius;

Vartotojas – tai bet kuris asmuo, kuris, užsiregistravęs Svetainėje, įgyja teisę naudotis visomis Svetainės Paslaugomis savo asmeniniams poreikiams, kurie nėra susiję su profesine veikla;

Pardavėjas – tai bet kuris Vartotojas, kuris įtraukia vieną arba daugiau Daiktų į atitinkamą Svetainės Katalogą pardavimui;

Lankytojas – tai bet koks asmuo, neprisiregistravęs Svetainėje, kuris naudosis Svetaine neprisiregistravęs pagal Bendrąsias taisykles.

Taisyklės – tai šios sąlygos, visos politikos ir papildomos Vinted Svetainėse skelbiamos sąlygos, kuriose išdėstytos sąlygos, kuriomis Vinted siūlo Vartotojams ir Lankytojams prieigą prie Vinted teikiamų Paslaugų.

 

  1. BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1. Vinted yra internetinė prieglobos paslaugas teikianti bendrovė, kuri suteikia internetinę platformą (Svetainę), kur asmenys gali pirkti, parduoti, keisti ir dovanoti Daiktus bei viešai ir asmeniškai vienas su kitu bendrauti. Vinted vartotojams gali pasiūlyti Mokamų paslaugų, už kurias reikia mokėti Vinted nuolat atnaujinamame Kainoraštyje nurodytas kainas.

 

3.2. Vartotojai turi galimybę laikydamiesi Svetainės Katalogų taisyklių įkelti Daiktus į atitinkamą Katalogą, kad juos parduotų, iškeistų arba padovanotų, laikydamiesi Forumo taisyklių, skelbti įrašus Svetainės Forume, siųsti asmenines žinutes.

3.3. Vinted Svetainė yra internetinė vieta, kurioje asmenys gali parduoti, pirkti, keisti ir dovanoti Daiktus kitiems asmenims – Vartotojams. Vinted nedalyvauja jokiuose Vartotojų Sandoriuose. Jokiomis aplinkybėmis Vinted neperka, neparduoda ir nedalyvauja Svetainėje įkeltų Daiktų mainuose ir nereikalauja to daryti. Svetainėje talpinamas trečiųjų šalių turinys. Vinted iš anksto netikrina jokių Svetainėje talpinamų Daiktų nei trečiųjų šalių, su kuriomis Vartotojui gali tekti bendrauti Svetainėje. Vinted neįsipareigoja įsitraukti sprendžiant ginčus tarp Pirkėjų ir Pardavėjų arba asmenų, kurie keičia, dovanoja ar priima dovanotus daiktus. Vartotojas yra atsakingas už šalių, su kuriomis jis (ji) bendrauja, patikrinimą.

 

3.4. Profesionalūs (komerciniai / verslo) pardavėjai neturi teisės naudotis Svetaine. Kai profesionalūs pardavėjai vykdo sandorius su pirkėjais, jiems keliama daugiau teisinių/mokestinių ir kt. reikalavimų, nei neprofesionaliems pardavėjams. Naudodamiesi šia Svetaine užtikrinate, kad nesate profesionalus Pardavėjas. Vinted pasilieka teisę bet kuriuo metu įspėti ir (arba) laikinai sustabdyti ir (arba) užblokuoti tokių profesionalių pardavėjų paskyras. Faktas, kad profesionalus Pardavėjas Svetainėje dar nėra įspėtas, ar užblokuotas, niekam nesuteikia teisės pažeisti šią Taisyklių dalį.

 

3.5. Registruojantis Svetainėje, Vartotojas privalo nurodyti savo vardą (pseudonimą), el. pašto adresą (tiesiogiai arba per „Facebook“, „Apple ID“ ar „Google“ paskyrą) ir, jei Vartotojas registruojasi ne per savo „Facebook“, „Apple ID“ arba „Google“ paskyrą – slaptažodį, kad Svetainė galėtų atpažinti Vartotoją kiekvieną kartą jam/jai prisijungiant prie Svetainės. Net jei registruodamasis Vartotojas nurodė savo vardą ir pavardę, kiti Svetainės Vartotojai matys tik jo pseudonimą, kuris gali skirtis nuo pavardės ir vardo. Vinted gali pareikalauti saugumo tikslais atlikti tam tikrus patvirtinimus, susijusius su Vartotojo paskyra. Tokie patvirtinimai, be kitų dalykų, gali apimti Vartotojo telefono numerio patvirtinimą; kortelės savininko įrodymo pateikimą ar kitą Vinted nuožiūra nustatytą patvirtinimą.

 

3.6. Tam, kad šios Taisyklės galiotų kaip sutartis su Vartotoju ir kitais teisiniais tikslais, Vinted tvarko Vartotojo asmens duomenis taip, kaip nurodyta Privatumo politikoje.

 

3.7. Bet koks trečiųjų šalių atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, tvarkymas, kopijavimas ir (arba) kitoks naudojimas be raštiško Vinted leidimo ir (arba) nesilaikant šių Taisyklių, yra autorių, intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal galiojančius įstatymus.

  1. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Vartotojas įsipareigoja:

4.1.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, privalote spustelėti „Registruotis“ ir užpildyti registracijos formą. Užsiregistruoti taip pat galite naudodamiesi trečiųjų šalių (pvz., „Facebook“, „Apple ID“ arba „Google“) paslaugomis, kurias suteikia savo nuožiūra Vinted.

4.1.2. Svetainėje turėti tik vieną paskyrą. Vinted neleidžia turėti daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje. Jei Vinted kyla pagrįstų įtarimų dėl to, kad Vartotojas susikūrė (naudoja) daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje, gali užblokuoti arba pašalinti bet kurią iš paskyrų ir (arba) visas paskyras.

4.1.3. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams, sandoriams ar sukčiavimui vykdyti;

4.1.4. Naudojantis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomus Daiktus (t. y., informacija turi tinkamai pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomus Daiktus);

4.1.5. Užtikrinti, kad pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomų Daiktų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta. Be galutinės kainos, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Daiktų Pirkėjas atlygintų Pardavėjui pagrįstas transportavimo išlaidas (pavyzdžiui, siuntimo išlaidas);

4.1.6. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė Vinted arba kitas Svetainės Vartotojas;

4.1.7. Nesiūlyti įsigyti Daiktų, kurie pagaminti pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektinės nuosavybės teises;

4.1.8. Nepažeisti trečiųjų šalių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises);

4.1.9. Atlyginti Vinted bet kokius nuostolius, prievoles ar išlaidas, kilusias iš trečiųjų  šalių pareikštų pretenzijų Vinted, susijusias su Vartotojo netinkamu naudojimosi Svetaine arba paslaugomis arba kitu naudojimu, kuris pažeidžia šias Taisykles ir ar įstatymus.                                                                                                                       4.1.10. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikta informacija ir duomenys, įskaitant elektroninius duomenis, t. y., failus, kompiuterių programas, el. pašto adresus, nuotraukas, Daiktų aprašymus ir pan.:

4.1.10.1. nėra klaidinanti arba neteisinga;

4.1.10.2. nesiūlo įsigyti Daiktų, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota įstatymais arba Katalogo taisyklėmis;

4.1.10.3. įkeldamas Daikto nuotraukas į Vinted svetainę nepažeidžia autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko teisių (paprastai tai būna viešai internete randamos nuotraukos), taip pat užtikrina, kad nuotraukose nėra nuorodų į kitas interneto svetaines ar platformas;

4.1.10.4.  nuotraukose nesimato kitų asmenų, išskyrus patį Vartotoją, jei nėra gautas tokių asmenų sutikimas skelbti nuotraukas Vinted svetainėje;

4.1.10.5. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo / eksporto taisykles ir kt.);

4.1.10.6. neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės nuostatoms;

4.1.10.7. neturi virusų arba kitų kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, gali būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir padaryti žalą Vartotojui ar jų turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, vykdyti Sandorius arba neleisti Vartotojui naudotis kompiuteriu ir (arba) Vinted platforma;

4.1.10.8. nesiūlo įsigyti daiktų su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias panašias paslaugas kaip Vinted.

4.1.11. Neplatinti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, neviešinti bei neskelbti Svetainės Vartotojų duomenų ar informacijos apie bet kokius Vartotojų Svetainėje atliekamus veiksmus, įskaitant Sandorius, kainas ar kitą informaciją, susijusią su Vartotojais ir jų naudojimųsi Svetaine.

4.1.12. Nereikšti reikalavimų Vinted dėl atliekamų Sandorių ar Vartotojų elgesio Svetainėje arba Vartotojų elgesio Sandorių sudarymo ir vykdymo metu.

4.1.13. Vartotojas įsipareigoja asmeninėse žinutėse nesiųsti:

4.1.13.1. jokios reklaminio pobūdžio informacijos;

4.1.13.2. įžeidžiančio turinio, prieštaraujančio geros moralės nuostatoms ar viešajai tvarkai;

4.1.13.3. neteisėto turinio;

4.1.13.4. šlamšto/;

4.1.13.5. jokių pranešimų, kurie prieštarautų šioms Taisyklėms.

4.1.14. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų trečiosios šalys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

4.1.15. Nedelsiant Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa netiksli pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims (ypač registruojantis Svetainėje) arba informacijai apie parduodamus, mainomus ar dovanojamus Daiktus.

4.1.16. Nedelsiant pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas norint naudotis Svetaine, jei jį sužinojo trečiosios šalys.

4.1.17. Naudojantis Vinted mokėjimo būdais, tinkamai ir laiku sumokėti Vinted už įsigytas Mokamas paslaugas pagal Kainoraštyje paslaugos užsakymo metu nurodytus įkainius.

4.2. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis (ji):

4.2.1. supranta, jog visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui;

4.2.2. yra veiksnus asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo nutartimi ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti Svetainėje sandorius;

4.2.3. nebando gauti neleistinos prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros;

4.2.4. nekopijuoja, nekeičia ar kitaip nepažeidžia Vinted intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę;

4.2.5. nenaudoja informacijos iš kitų interneto svetainių, nenaudoja trečiosios šalies kontaktų;

4.2.6. nenaudoja kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų aiškaus sutikimo;

4.2.7. tinkamai vykdo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;

4.2.8. supranta, kad pirkimo-pardavimo Sandorius Vartotojai vykdo savarankiškai be Vinted dalyvavimo bei tarpininkavimo ir patys Vartotojai yra atsakingi už sudarytų Sandorių vykdymą ir įsipareigojimų atliekant Sandorius neįvykdymo pasekmes;

4.2.9. supranta, kad Vinted siūlomos Mokamos paslaugos yra apmokamos pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius;

4.2.10. supranta, kad Vartotojui gali tekti sumokėti mokesčius, susijusius su Sandorių vykdymu (pvz. pajamų mokestį, PVM ir pan.);

4.2.11. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus naudotis Svetaine, sužino trečiosios šalys, tokios trečiosios šalys gali prisiimti įsipareigojimus už Vartotoją, ir Vartotojas sutinka tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Vinted neprivalo patikrinti tokio Vartotojo tapatybės, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio – prisijungimo duomenų – patikrinimą;

4.2.12. supranta ir patvirtina, kad jis yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės vartotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Vartotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti Vinted ir pakeisti prisijungimo prie Svetainės paskyros slaptažodį;

4.2.13. supranta ir sutinka, kad Vinted naudotų ir tvarkytų Vartotojo asmens duomenis pagal atitinkamus teisės aktus ir Privatumo politikos nuostatas.

4.3. Vartotojas turi teisę informuoti Vinted apie, jo manymu, Svetainėje pastebėtus pažeidimus.

  1. VINTED TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Vinted teisės:

5.1.1. Vinted turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant apribojimo sąlygas (t. y., iš dalies arba visiškai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant Vartotojo paskyros panaikinimą ir draudimą Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje ir ja naudotis, kai jis (ji):

5.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles arba nesilaiko įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse ar kitose Svetainės taisyklėse;

5.1.1.2. registruodamasis ar naudodamasis Svetaine pateikia neteisingą, nepilną ir (arba) klaidinančią informaciją;

5.1.1.3. Svetainėje atlieka pardavimus, kurie dėl savo apimties, dažnumo ar kitų savybių prilygsta komercinei veiklai;

5.1.1.4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis arba netinkamai elgiasi;

5.1.1.5. piktnaudžiauja Svetaine pašalindamas savo paskyros duomenis, kitų vartotojų atsiliepimus apie Vartotojo paskyrą arba pašalina savo paskyrą ir sukuria naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;

5.1.1.6. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;

5.1.1.7. jungiasi prie Svetainės iš to paties IP adreso ar kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;

5.1.1.8. stengiasi išvilioti kitą (-us) Vartotoją (-us) iš Vinted platformos tokiu tikslu, kuris iš pažiūros atrodo kaip komercinė arba neteisėta veikla;

5.1.1.9. yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš Vinted arba pasireiškia kitos aplinkybės dėl kurių, norėdama apsaugoti Svetainę ir savo Vartotojus, Vinted nusprendžia apriboti arba panaikinti Vartotojo paskyrą.

Esant anksčiau aprašytoms aplinkybėms, Vinted gali susijusiam Vartotojui arba Lankytojui atsiųsti oficialų pranešimą apie tai ir (visiškai arba iš dalies) apriboti Vartotojo paskyrą arba Lankytojo prieigą. Dalinis blokavimas reiškia, kad Vartotojas negali skelbti Daiktų Kataloge, bendrauti su kitais vartotojais ir (arba) dalyvauti Forume. Visiškas blokavimas reiškia, kad Vartotojo paskyra yra blokuojama ir (arba) atšaukiama, galimybė prisijungti prie Svetainės iš Vartotojo kompiuterio taip pat yra blokuojama. Vartotojas privalo žinoti, kad po visiško užblokavimo jis neturi teisės iš naujo registruotis Svetainėje. Vartotojo paskyros atšaukimas nereiškia, kad Vinted pašalina visą susijusią paskyros informaciją, ypač Vartotojo asmens duomenis, nes jie gali būti saugomi norint geriau susipažinti su aplinkybėmis, dėl kurių VINTED priėmė sprendimą atšaukti Vartotojo paskyrą ir tam, kad galėtų perduoti šiuos duomenis teisėsaugos institucijoms pagal Privatumo politikos nuostatas.

 

5.1.2. Vinted turi teisę (bet ne pareigą) bet kuriuo metu stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje. Vinted turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems Taisyklių pažeidimams.

5.1.3. Vinted turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, pašalinti iš Svetainės Vartotojo pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomus Daiktus ar kitą Vartotojo informaciją, taip pat Daiktų kainas, jei, Vinted nuomone, jie pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba prieštarauja moralės nuostatoms ir (arba) viešajai tvarkai.

5.1.4. Vinted turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią Svetainėje skelbiamą informaciją apie pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomus Daiktus arba siūlomas kainas nekeisdama Vartotojo informacijos tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

5.1.5. Vinted turi teisę, bet ne pareigą, apsaugoti Svetainės Vartotojus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. Vinted turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti ar Daiktai, kuriuos Vartotojai įkelia į Svetainės katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Kilus įtarimui arba gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Vinted turi teisę reikalauti Vartotojo patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė apie Daiktą įkeldamas į Svetainės katalogus arba vėliau papildydamas Daikto aprašymą, yra teisinga, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklais pažymėtų pardavimui, mainams ar dovanojimui siūlomų Daiktų autentiškumo įrodymus. Gavusi atitinkamą pranešimą apie neteisėtą turinį (Daiktų autentiškumą), Vinted pašalins tokį Vartotojo įkeltą turinį (Daiktus). Be to, Vinted gali bet kuriuo metu pašalinti iš Svetainės Vartotojo į Katalogą įkeltus Daiktus ar kitą Vartotojo pateiktą informaciją, jei šie Daiktai arba informacija pažeidžia šias Taisykles, atitinkamus teisės aktus arba prieštarauja moralės standartams ar viešajai tvarkai. Jei Vartotojas arba Lankytojas nesutinka su tokia VINTED teise, jis neturėtų naudotis Svetaine. VINTED gali nagrinėti bet kokį šių Taisyklių pažeidimą ir pranešti kompetentingoms arba už įstatymų taikymą atsakingoms institucijoms.

 

5.1.6. Vinted turi teisę gauti užmokestį už teikiamas Mokamas paslaugas pagal Mokamų paslaugų Kainoraštyje paslaugos užsakymo metu nurodytus tokių paslaugų įkainius. Gavus užmokestį, Vinted pateiks Vartotojui elektroninę sąskaitą-faktūrą. Vartotojas taip pat patvirtina ir sutinka sąskaitas-faktūras gauti elektroniniu būdu.

5.1.7. Vinted turi teisę pakeisti Vartotojo, kuris nesinaudojo Svetaine pakankamai ilgą laiką, pavyzdžiui, 60 dienų arba daugiau, būseną į „atostogos“. Tokiu atveju kiti Vartotojai nematys šio Vartotojo parduodamų Daiktų. Vinted pasilieka teisę pašalinti Vartotojo pardavimui siūlomus Daiktus, jei tokie Daiktai nebuvo parduoti per pakankamai ilgą laiko tarpą.

Prieš pakeičiant būseną į „atostogas“ ir (arba) pašalinant Daiktus, Vinted nusiųs Vartotojui išankstinį pranešimą. Tokiu pranešimu Vartotojui pranešama apie būsimus jo ir (arba) įkeltų Daiktų būsenos pakeitimus ir suteikiama galimybė nesutikti su tokiais pakeitimais. Vartotojas turi pranešti Vinted apie nesutikimą su pakeitimais per komunikacijoje nurodytą pranešimo terminą. Vartotojui nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais, bus manoma, kad Vartotojas sutinka su Vinted pakeitimais, susijusiais su jo ir (arba) Daiktų būsena.

5.1.8. Norėdama, kad Svetaine naudotis būtų patogiau, VINTED gali bet kuriuo metu pertvarkyti Katalogą, reklamos vietas ar kitą informaciją apie Daiktus, jei tai nepakeičia Vartotojų įkelto turinio. Vinted gali skelbti Naujienas, skelbdama su jomis susijusius aprašymus, nurodymus ar taisykles.

 

5.1.9. Vinted turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti arba perduoti trečiosioms šalims teises vykdyti Svetainės veiklą, informuodama Svetainės Vartotojus apie tokį veiklos nutraukimą, stabdymą ar perdavimą.

5.2. Vinted, kaip Svetainės administratoriui, pastebėjus ar sužinojus apie konkretaus Vartotojo daromą ar padarytą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą (kaip nurodyta Taisyklių 5.1 punkte).  Tačiau Vinted neįsipareigoja nuspręsti ar dalyvauti sprendžiant Vartotojų tarpusavio ginčus.

5.3. Vinted patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazes) priklauso Vinted arba Vinted teisėtai naudojasi trečiųjų šalių suteiktomis teisėmis.

5.4. Vinted neprisiima atsakomybės už Vartotojų Svetainėje skelbiamą informaciją ir jos tematiką.

5.5. Vinted neprisiima atsakomybės už parduodamų ar įsigyjamų Daiktų naudojantis Svetaine ir (arba) kitomis Vinted paslaugomis kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir (arba) komplektiškumą.

5.6. Vinted neprisiima atsakomybės už Vartotojų Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą, išsamumą ir (arba) atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.7. Vinted neprisiima atsakomybės už netinkamą ir (arba) neteisėtą Vartotojų elgesį.

5.8. Vinted neprisiima atsakomybės už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti dėl Svetainės Vartotojų paskyrose, komentaruose ar kitose Svetainės platformose pateiktos informacijos.

5.9. Vinted neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai Vartotojų įkeltos nuotraukos reklamuoti siūlomus parduoti, mainyti ar dovanoti Daiktus, pažeidžia autorių teises.

5.10. Vinted neprisiima atsakomybės už jokius Vartotojo bet kokiu būdų įvykdytus ar vykdomus teisės aktų pažeidimus.

5.11. Vinted neprisiima atsakomybės už Svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimą, Vartotojams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims padarytus nuostolius, atsiradusius dėl techninių priežasčių ir (arba) problemų ar kitų įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (pvz., nutrūkęs interneto ryšys, kompiuterinės, telekomunikacijų arba kitos įrangos gedimas ir kt.).

5.12. Vinted neprisiima atsakomybės už Vartotojų Svetainėje naudojamus prekių ženklus (jei naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už jokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai juos padaro.

  1. MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS

6.1. Nors registracija, galimybė parduoti, keisti ar dovanoti bei daugelis kitų paslaugų Vartotojams Vinted platformoje yra siūlomos nemokamai, Vinted savo nuožiūra Vartotojams taip pat gali siūlyti papildomas mokamas paslaugas.

6.2. Mokamų paslaugų sąrašas ir tokių paslaugų įkainiai yra nurodyti nuolat atnaujinamame Kainoraštyje. Visos kainos nurodomos eurais.

6.3. Vinted turi teisę vienašališkai atnaujinti mokamų paslaugų Kainoraštyje nurodytas kainas.

6.4. Galutiniai įkainiai taikomi už Vinted siūlomas Mokamas paslaugas Vartotojams yra visada aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios paslaugos užsakymą.

6.5. Vartotojai turi teisę užsisakyti Vinted siūlomas Mokamas paslaugas pagal šiose Taisyklėse nurodytas ir kitas Mokamoms paslaugoms taikomas sąlygas.

6.6. Pirkėjai už Kainoraštyje nurodytas Mokamas paslaugas turi susimokėti kredito arba debeto kortele, naudojantis Svetainėje pateikta mokėjimų sistema. Jūsų mokėjimui apdoroti ir kredito arba debeto kortelės duomenims bei kitai susijusiai informacijai saugoti naudojamės trečiosios šalies, nurodytos Taisyklių 6.7 dalyje, paslaugomis. Daugiau informacijos rasite mūsų Privatumo politikoje.

6.7. Visiems Vartotojų mokėjimams Vinted platformoje atlikti, bei kredito arba debeto kortelių ir susijusiai informacijai saugoti yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema MANGOPAY. MANGOPAY sistemos valdytojas ir tiekėjas yra „Leetchi Corp“. SA, 14 Rue Aldringen, L-1118 Liuksemburgas. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal CSSF Liuksemburge išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją (Nr. W00000005).

6.8. Vinted neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo – veiksmus ir (arba) neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už informacijos, susijusios su kredito ir debeto kortelėmis, perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui.

6.9. Naudodamiesi Vinted platformoje veikiančia mokėjimų sistema MANGOPAY, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos MANGOPAY naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su MANGOPAY mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su MANGOPAY naudojimosi sąlygomis.

6.10. Siekdama išvengti galimų nuostolių, Vinted turi teisę užblokuoti Vartotoją, jei turi rimtą pagrindą manyti, kad Vartotojas, pirkdamas Mokamas paslaugas, pasinaudojo pavogta kredito ar debeto kortele arba pasinaudojo kredito ar debeto kortele neturėdamas jos savininko sutikimo.

  1. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

7.1. Kartais mes galime pakeisti šias Taisykles ir paskelbti atnaujintą versiją šiame puslapyje tokiais atvejais:

7.1.1. siekdami atspindėti atitinkamuose įstatymuose ir nustatytuose reikalavimuose atliktus arba tikėtinus pokyčius;

7.1.2. siekdami atspindėti bet kokius teismo, reguliuojančios ar kitos panašios įgaliotos institucijos nuosprendžius;

7.1.3. siekdami užtikrinti, kad šios Taisyklės taptų aiškesnės arba sąžiningesnės;

7.1.4. siekdami atspindėti mūsų verslo vykdymo pokyčius ir vystymąsi;

7.1.5. siekdami ištaisyti klaidą, kurią galime pastebėti vėliau;

7.1.6. siekdami atspindėti rinkos sąlygų arba sektoriuje nusistovėjusios praktikos pokyčius.

7.2. Apie smulkius šių Taisyklių pakeitimus (pvz., naujas paslaugas) Vinted informuos Vartotojus paskelbdama juos Svetainėje.

7.3. Apie kitus šių Taisyklių pakeitimus, įskaitant Kainoraštį (pvz., naujas paslaugas), laikydamasi atitinkamų įstatymų Vinted informuos Vartotojus įkeldama Pranešimą Svetainėje arba, jei pakeitimas yra reikšmingesnis (pvz., pakeitimai, kurie padidina Vartotojų įsipareigojimus arba daro įtaką platformos veikimui) – elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis svetainėje, iki pakeitimo įsigaliojimo likus trisdešimt (30) dienų.  Jei Vartotojas su siūlomais pakeitimais nesutinka, jis gali nutraukti ryšius su Vinted ir uždaryti savo Vinted paskyrą. Visi Svetainėje paskelbti Taisyklių pakeitimai bus nedelsiant taikomi Lankytojams.

Vinted

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šioms Taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.2. Visi ginčai tarp Vinted ir Vartotojo sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.