Forumo taisyklės

Vinted forume mūsų bendruomenė susirenka viešai bendrauti, dalintis naudinga pardavimo ir pirkimo patirtimi ir patarimais.

Kad forume kiekvienas jaustųsi gerai ir saugiai, prašome visų narių perskaityti ir laikytis toliau pateiktų forumo taisyklių. Atkreipiame dėmesį, kad: 

 • Norėdamas dalyvauti Vinted forume, turi būti registruotu Vinted nariu.
 • Esi teisiškai atsakingas už turinį, kurį skelbi forume.
 • Vinted nekontroliuoja jokio turinio, kol jis nėra paskelbtas.

Šios forumo taisyklės yra dalis Bendrųjų taisyklių, su kuriomis vartotojai sutiko registruodamiesi Vinted. Taip pat Vinted vartotojų duomenų tvarkymas dalyvaujant Vinted forume papildomai aprašomas Privatumo politikoje.

Turinį apima bet kokie vaizdai, žodžiai, internetinės nuorodos ar bet kokios kitos formos informacija, kuri gali būti paskelbta forume.

SVARBU: Jei pastebėsi netinkamą turinį ar elgesį, arba šias forumo taisykles pažeidžiantį turinį (bet kokius įrašus, temas ir kt.), būtinai pranešk mūsų komandai. Tai gali padaryti paspaudęs vėliavėlės simbolį prie minėto turinio. Daugiau apie tai, kaip pranešti mūsų komandai, sužinosi čia. Prašome nepranešti apie tą pačią problemą daugiau nei vieną kartą. Tik Vinted turi visus įgaliojimus interpretuoti šias forumo taisykles ir vertinti bei spręsti, ar turinys jas atitinka.  

Draudžiamas turinys

Bet koks galiojančių įstatymų neatitinkantis turinys.  

Vaikų pornografija, pornografija ir seksualinio pobūdžio turinys ar kalba. 

Fizinio arba žodinio smurto prieš asmenis ar žmonių grupes aukštinimas, propagavimas, skatinimas arba kurstymas.

Terorizmo, rasizmo, revizionizmo, ksenofobijos, homofobijos, seksizmo, neapykantos, neapykantą kurstančių kalbų ar diskriminacijos (pvz., dėl amžiaus, lyties, tikros ar tariamos kilmės, tautybės, religijos, sveikatos, negalios, seksualinės orientacijos, politinių bei filosofinių pažiūrų ir kt.), prekybos žmonėmis, organizuoto nusikalstamumo, nelegalių organizacijų, savęs žalojimo, savižudybės, kankinimų, žiauraus elgesio su gyvūnais, karo nusikaltimų teisinimo, seksualinio vaikų ir/ar suaugusiųjų išnaudojimo, kultų aukštinimas, propagavimas, skatinimas ar kurstymas. 

Grasinimai, priekabiavimas, patyčios, šantažavimas, įžeidinėjimas ar tokių veiksmų skatinimas asmenų ar žmonių grupės atžvilgiu. 

Seksualinis ar bet kokio kito pobūdžio priekabiavimas arba nepageidaujamas dėmesys. 

Šokiruojantis turinys (pvz., vaizduojantis smurtą, sukrečiančius vaizdus) ir su žmogaus orumu nesuderinamas turinys. 

Dalinimasis, atskleidimas ir prašymas kitų žmonių pasidalinti asmenine ar konfidencialia informacija (pvz., vardu, nuotrauka, namų adresu, telefono numeriu, el. pašto adresu, socialinių medijų paskyromis, banko duomenimis ir kt.). Tai galioja ir tavo asmens duomenims.  

Medžiaga, kuri gali pažeisti autorių teises, prekės ženklo ar kitas intelektinės nuosavybės arba atvaizdo naudojimo teises. Tai apima ir neteisėto srautinio vaizdo siuntimo (angl. streaming) bei programinės įrangos piratavimo skatinimą. 

Siūlymai parduoti ar mainyti ir reklamuoti prekes, draudžiamas Vinted katalogo taisyklėse – ypatingai tokias medžiagas ir daiktus, kuriuos draudžiama laisvai platinti arba kurie apskritai yra uždrausti (pvz., šaunamieji ir kiti įstatymų reglamentuojami ginklai, narkotikai, medikamentai, padirbti gaminiai ir kt).

Komercinė reklama – komercinė veikla Vinted draudžiama, forume taip pat neleidžiama siūlyti jokios komercinės veiklos (profesionalių paslaugų ir kt.). Tačiau nariai gali dalintis savo mėgstamiausių vietų adresais atitinkamose kategorijose.

Reklama ir nuorodos į kitus sandorių puslapius. 

Šlamštas. Pavyzdžiui, pakartotinis to paties įrašo ar temos publikavimas vienoje ar keliose forumo vietose laikomas šlamšto skleidimu. 

Kreipimasis dėl ir/ar dalinimasis teisiniais, medicininiais ar kitais patarimais, kuriuos paprastai teikia licenciją turintys specialistai (rekomendacijos dėl medikamentų, vaistų, gydymo būdų ir kt). 

Svarbu: nariai gali aptarinėti su sveikata susijusias situacijas, aprašydami savo pojūčius ar patirtį, tačiau neminėdami medicininių patarimų. 

Skelbimai apie sveikatai kenksmingas ar kraštutines dietas bei mitybos planus (įskaitant svoriui mesti skirtus medikamentus ir kt.). 

Darbo pasiūlymai. 

Sukčiavimas ir skatinimas sukčiauti. 

Nuorodos į kitus puslapius ir paslaugas. 

Kvietimai balsuoti (pvz., konkursuose, loterijose ir pan., vykstančiuose už Vinted ribų) ar spausti „Patinka“ (pvz., socialinių medijų platformose ir pan.). 

Pinigų siūlymas ar kitų finansinių operacijų reklamavimas ir inicijavimas (pvz.: prašymas paskolinti pinigų ar jų skolinimas). 

Vidinių Vinted procesų ir sprendimų atskleidimas ir jų aptarimas (kai Vinted priima sprendimą dėl vartotojo, jo paskelbto turinio, arba dėl vartotojų sandorio).

Bet koks vartotojų skatinimas pažeisti Bendrąsias taisykles, Katalogo taisykles arba šias forumo taisykles. 

 

Bendros įrašų gairės

Kurdamas temą ar rašydamas žinutę forume laikykis šių taisyklių: 

 1. Rašyk tinkamoje kategorijoje

Pasirink tinkamą forumo kategoriją savo temai. 

 1. Pasirink aiškų pavadinimą savo temai

Pasirink aiškų pavadinimą, kad nariai iš karto suprastų, apie ką tavo įrašas. Pavadinimas neturėtų būti per ilgas, bet neturėtų būti ir iš vieno žodžio. Jame taip pat nenaudok per daug specialiųjų simbolių (pvz., *&^%[email protected]!!!!!) ar jaustukų (angl. emojis). 

 1. Nekurk naujos temos, jei tokia jau yra

Prieš kurdamas naują temą įsitikink, kad ji dar nesukurta.

 1. Rašyk tik su tema susijusias žinutes 

Kai rašai jau sukurtoje temoje, įsitikink, kad tavo žinutė aktuali šiai temai.

 1. „Trolinimas“

Netoleruojame vartotojų, kurie tyčia kenkia konstruktyviems pokalbiams ir bendruomeniškai forumo dvasiai. Troliai forumuose nepageidaujami!

 1. Galimybė rašyti anonimiškai

Kai kuriose forumo kategorijose nariai gali pasirinkti rašyti anonimiškai. Jeigu turinys pažeidžia bet kurias aukščiau išvardintas taisykles, jis gali būti ištrintas iš forumo.

 

Patarimai, kaip reklamuoti skelbimus

Nariai forume gali reklamuoti kai kuriuos savo skelbimus laikydamiesi šių taisyklių:

 1. Rašyk tinkamoje kategorijoje

Jei ieškai konkrečios prekės, kurios neradai Vinted kataloge ar nori reklamuoti savo prekes arba mainytis jomis, rašyk „Skelbimų“ arba „Skelbimų mamytėms“ kategorijų tinkamose subkategorijose (pvz., „Ieškau“, „Siūlau“, kt.). Tokį turinį paskelbus kitoje kategorijoje ar subkategorijoje, jis bus ištrintas. 

 1. Laikykis katalogo taisyklių

Prekių, kurios draudžiamos Vinted katalogo taisyklėse, negalima aptarinėti ir forume. Peržvelk Vinted katalogo taisykles čia: https://www.vinted.lt/catalog-rules

 1. Jokių aukcionų

Vinted nėra aukcionų platforma, todėl bet koks įrašas ar tema, sukurta kelti kainą ar organizuoti aukcioną, bus ištrinta. 

 1. Ištrink nebeaktualius įrašus

Tam, kad forumo turinys išliktų aktualus, siūlome ištrinti savo įrašą, kai jo turinys nebėra tikslus.  

 1. Problemos su kitu nariu dėl sandorio

Jei kiltų problemų su kitu nariu dėl sandorio, neatskleisk jo Vinted vartotojo vardo ar kitos asmeninės informacijos forume. Kilus nesklandumams dėl sandorio, pasirink tinkamą temą pagalbos centre ir susisiek su mumis: https://www.vinted.lt/help

 

Sankcijos

Jei narys nesilaiko aukščiau minėtų taisyklių, galime pašalinti draudžiamą turinį ir, priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, blokuoti narį. Pakartotinai forumo taisykles pažeidžiantiems ir į perspėjimus nereaguojantiems nariams priėjimas prie forumo gali būti užblokuotas visam laikui.  

Mes visuomet pasiruošę pagelbėti, jei pasijustum įžeistas forume matomo turinio ar bendruomenės nario. Prašome pranešti apie bet kokį įtartiną arba netinkamą elgesį Vinted – mes pasistengsime išspręsti situaciją.

Vinted pasilieka teisę apriboti ar keisti bet kokį turinį forume ir vartotojų galimybę dalyvauti jame.

Vinted pasilieka teisę reikalui esant keisti aukščiau išvardintas taisykles. Jei kiltų kokių nors klausimų dėl forumo taisyklių – susisiek su mumis ir mes mielai tau į juos atsakysime.